De Smet de Naeyerpark

Project herwaardering Paul de Smet de Naeyerpark

Het Paul de Smet de Naeyerpark wordt heringericht. Asfalt verdwijnt en maakt plaats voor meer groene ontmoetingsruimte.

Project in ’t kort

In uitvoering
Stationsbuurt-Zuid
  • Wegenwerken
  • Openbaar groen en begraafplaatsen

Het Paul de Smet de Naeyerpark ligt centraal in het mondaine Miljoenenkwartier van Gent. Je kunt er joggen, heerlijk luieren in het gras of even verpozen op een bankje onder een kastanjeboom. In het najaar van 2022 verdwijnen de twee asfaltzones tussen de drie parkzones. Zo krijgt de buurt één aaneensluitend park.

Meer groen en minder asfalt voor Paul de Smet de Naeyerpark

Minder asfalt, meer groen

De wegverharding aan de kruispunten van de Congreslaan met het Paul de Smet de Naeyerplein en met de Onafhankelijkheidslaan verdwijnt en maakt plaats voor meer groene ontmoetingsruimte en fiets- en wandelverbindingen. 

Aparte identiteit

Het projectgebied ligt binnen beschermd stadsgezicht, daarom moet de nieuwe inrichting qua materiaalgebruik en sfeer aansluiten bij het bestaande historische park. De nieuwe zones krijgen wel een aparte identiteit.

Inrichtingsplan

Het definitieve ontwerpplan en onderstaande  luchtfoto tonen de nieuwe situatie.

Ruimere studie

Naast de herinrichting van het park wordt ook een ruimere studie uitgevoerd naar mogelijkheden en principes voor het vergroenen, het ontharden en het ter plaatse insijpelen van regenwater in de grond. Op dit  plan zie je in welke zone de ruimere studie wordt uitgevoerd (geel). 

Tijdens het 3de wijklabo, op maandag 22 maart 2021, is het ontwerpplan voorgesteld en werden er nadere toelichting gegeven over de ruimere studie. Lees het verslag van het 3de wijklabo en bekijk de presentaties die werden gegeven:

Waarom een herwaardering van het Paul de Smet de Naeyerpark?

  • Minder verharding en meer groen zorgen ervoor dat het regenwater beter kan insijpelen in de grond en helpt zo in de strijd tegen klimaatverandering.
  • Meer plaats voor recreatie zoals picknicken, joggen en spelen.
  • De nieuwe fiets- en wandelverbindingen maken de buurt veiliger en verruimen en verbeteren het bestaande netwerk in de stad. 
  • De buurt en de nabijgelegen scholen genieten mee van de opwaardering.

De verschillende fases

tijdslijn

Voorbereiding

Info- en inspraakavond buurtbewoners

Op 28 maart 2019 waren buurtbewoners welkom op een info- en inspraakavond waarop ze hun bezorgdheden en ideeën konden meegeven. 

 

Wijklabo met eerste ideeën

Op dinsdag 10 maart 2020 organiseerde de stad een wijklabo waarop de eerste ideeën zijn voorgesteld en afgetoetst bij de buurt. 

Tweede wijklabo met de voorstellen

Op donderdag 4 juni 2020 organiseerde de stad een tweede wijklabo over de inrichtingsvoorstellen via een online uiteenzetting. Iedereen kon de voorstellen inkijken en reageren. 

Ontwerp van het park

Het studiebureau Atelier Romain – GRAS legt de laatste hand aan het ontwerp voor de herinrichting van het park en de ruimere studie. 

Uitvoering

Goedkeuring ontwerp en aanvraag omgevingsvergunning en 3de wijklabo op 22 maart

Op maandag 22 maart 2021 werd door de Stad een 3de wijklabo online georganiseerd.  Hierop werd het ontwerpplan voorgesteld en de ruimere studie nader toegelicht.

Start en verloop van de werken

In september 2022 is gestart met de herinrichting. De grote werkzaamheden zouden tegen eind december 2022 klaar zijn, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De werken liepen echter vertraging op, onder meer door het slechte weer in december. Midden januari 2023 zijn de werken opnieuw opgestart.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden worden in februari 2023 de meeste werkzaamheden afgerond. Eind maart 2023 stellen we de doorsteken in gewassen beton (dit is beton met een licht reliëf) open. Ondertussen zaaien we ook het gras in en brengen we de beplanting aan. Door de lange leveringstermijn van de laatste spelprikkels wordt het vermoedelijk nog tot juni wachten op de volledige afwerking en openstelling.

Openstelling

Benieuwd naar de infobrochure over het verloop van de werken?

Lees ze hier PDF (4.39 MB)

Met Vlaamse subsidies 

Het Paul de Smet de Naeyerpark is een van de 23 geselecteerde proeftuinen voor ontharding in Vlaanderen. Zo maken we Gent mee klimaatrobuuster, met subsidies van de Vlaamse overheid. De proeftuinen kaderen in de campagne 'Vlaanderen breekt uit'.

Locatie