Project herinrichting Bachtenwalle

Bachtenwalle, het parkje op een steenworp van het Prinsenhof, krijgt nieuwe paden, meer groen en een betere sociale controle.

Bachtenwalle

Project in ’t kort

In voorbereiding
Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels

De groenzone Bachtenwalle krijgt een grondige opfrisbeurt. Dit doen we omdat het parkje nieuwe speeltoestellen nodig heeft, het een tijdje ingenomen werd voor een werf en we de sociale controle willen verbeteren.

Wat gaat we doen?

  • De muurtjes en banken die nu wat verscholen staan nemen we weg.
  • Een deel van de grote heesters (= hoge houtachtige struiken) vervangen we door lage overkijkbare heesters.
  • We leggen nieuwe paden aan.
  • De speelzone vernieuwen we op vraag van de buurt en deels met middelen van het wijkbudget 'Avontuurlijke kleuter- en peuterspeelpleinwerken'.
  • Aan de speelzone plaatsen we een nieuwe zitbank die voldoende in het zicht staat.
  • Er komen bloemrijke bloemenweides en nieuwe beplanting.
  • Ook in de groenzone ten oosten van de Lodewijk van Malestraat komt nieuw groen. Hier planten we een 6-tal bomen met het uitzicht van fruitbomen maar niet perse vruchtdragend. Onder de bomen gaan we het gras ook anders en minder maaien. Dit moet zorgen voor meer biodiversiteit.

Hoe zal het parkje er na de opfrissingswerken uitzien?

Bekijk het plan.

Start werken 

2024

Locatie