STEP UP

Het project STEP UP (2012 - 2015) bundelde de energieambities van vier Noord-Europese havensteden, waaronder Gent.

De Stad Gent was partner in het Europese project STEP UP. Samen met het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) en Eandis werkte Gent aan dit ‘smart city’- energieproject met de financiële steun van de Europese Commissie.

Gent is Europese voorloper

Het project STEP UP (‘Strategies Towards Energy Performance and Urban Planning’) bundelde de energieambities van vier Noord-Europese havensteden: Glasgow, Riga, Göteborg en Gent.

Alle vier vertaalden ze via het project hun energiedoelstellingen in concrete projecten die zowel technisch, economisch en sociaal leefbaar zijn. Dat werd gefinancierd door een mix van eigen middelen en Europese fondsen van het ‘Zevende Kaderprogramma’, een Europees financieringsinstrument voor onderzoek.

In Gent werkte STEP UP aan een Duurzaam Energie Actieplan en innovatieve oplossingen voor een integrale energieaanpak op wijkniveau. In een pilootproject ging STEP UP samen met bewoners en gebruikers van de wijken Sint-Amandsberg en Dampoort op zoek naar haalbare ingrepen voor duurzame wijk- en woningrenovatie, energiezuinig transport, een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot en de bestrijding van energie-armoede. De conclusies werden meegenomen in het klimaatbeleid voor de hele stad.

Brede impact voor Vlaanderen

Het STEP UP-project ging verder dan Gent alleen. Eerder engageerden 4000 Europese steden zich namelijk massaal tot een verregaande vermindering van de CO2-emissies via energie-efficiëntie en hernieuwbare energie door de ondertekening van een zogeheten “burgemeestersconvenant”.

De zoektocht naar innovatieve oplossingen voor ‘smart cities’ is ook een actuele uitdaging voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Gent wisselde via een ‘lerend netwerk’ met andere steden en gemeenten in Vlaanderen concrete ervaringen uit. Op die manier droeg STEP UP actief bij tot de realisatie van de speerpunt ‘Groenstedengewest’ van ‘Vlaanderen In Actie’ (ViA).