Inspraak bij opmaak beleidsnota’s

De opmaak van de Gentse beleidsnota's gebeurt samen met de Gentenaars. Kom meer te weten over het inspraakproces.

inspraak beleidsnota's

Het nieuwe stadsbestuur mikt op een ruime participatie van de Gentenaars in het beleid. Dat gebeurt al van bij de opmaak van de beleidsnota’s. Het stelde hiervoor op 3 mei 2019 een engagementsverklaring op. 

We laten de Gentenaars mee richting geven aan het beleid voor de komende zes jaar. Dat doen we aan de hand van inspraakmomenten en debatcafés. De debatcafés zouden het sluitstuk vormen van het inspraaktraject. Tijdens die momenten zouden de burgemeester en de schepenen de krachtlijnen uit hun ontwerp-beleidsnota voorstellen en zouden de Gentenaars hun waardering en aandachtspunten kunnen meegeven.  

Als gevolg van de coronacrisis zijn we genoodzaakt om alle debatcafés te annuleren. 

De beleidsnota's zelf maken we zo toegankelijk mogelijk op. We schrijven ze in heldere taal en laten de krachtlijnen van iedere beleidsnota illustreren. 

Hieronder vind je het overzicht van enkele van de inspraakmomenten die eerder werden georganiseerd rond specifieke beleidsthema's. 

programma

Overzicht van de inspraakmomenten beleidsnota's

 • Platform Gent tegen armoede 27 november 2019

  Via het Platform Gent tegen armoede geven Gentse beslissingsnemers vanuit stad en middenveld het Gentse armoedebeleid samen vorm. Tijdens dit tweede platform bespraken de deelnemers de eerste versie van het nieuwe armoedebeleidsplan.

  Meer weten about Platform Gent tegen armoede 27 november 2019
  platform Gent tegen armoede
 • Memorandum seniorenraad - 2018

  De Seniorenraad schreef in 2018 een uitgebreid memorandum, waarbij ze per levensdomein van leeftijdsvriendelijk Gent aangaven welke acties voor hen belangrijk zijn en waar in de toekomst rond gewerkt moet worden.

  Meer weten about Memorandum seniorenraad - 2018
  Programmaboekje Seniorenweek