Stad Gent als SDG Voice

Ontdek hier de campagne die Stad Gent organiseerde in 2017 als SDG voice met vijf ludieke uitdagingen

Naar het voorbeeld van het VN ambassadeurschap voor de SDGs van Shakira en Koningin Mathilde, benoemde Minister Marie-Christine Marghem op 26 september 2016 acht organisaties tot SDG Voice. Zo werd Stad Gent één van de ambassadeurs die de SDGs in België mee helpen bekend maken. Om zo veel mogelijk mensen en steden te betrekken lanceerde Stad Gent tussen eind februari en september 2017 een communicatiecampagne via vijf uitdagingen. De uitdagingen beoogden niet alleen bekend maken van de SDGs, maar ook het aansporen van burgers, organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen om duurzaamheidsacties te ondernemen. Hieronder lees je meer over de vijf uitdagingen.

In 2018 werd Stad Gent voor de SDG uitdagingencampagne bekroond met de UN Sustainable Development Goal Action Award in de categorie communicatie. In deze video kom je meer te weten over de UN Action Award.

DE VIJF LUDIEKE UITDAGINGEN:

SDG uitdaging “Dagen Zonder Vlees” - Gent vs. Sint-Niklaas (1/3 - 15/4/2017)

Deze uitdaging was er één voor fijnproevers en smulpapen. Het uiteindelijke doel? Honger de wereld uitwerken, voedselzekerheid en verbeterde voeding bieden en duurzame landbouw promoten.

Gent en Sint-Niklaas zetten al langer in op voeding. Gent werd wereldwijd geprezen om ‘Donderdag Veggiedag’ en trekt met ‘Gent en Garde’ ten strijde voor lekkere, duurzame en lokale voeding. Ook Sint-Niklaas zette zich op de veggiekaart met ‘Donderdag Veggiestad’ en ‘De Langste Veggietafel’. Gent en Sint-Niklaas riepen hun burgers en personeelsleden op om van 1 maart tot 15 april mee te doen aan ‘Dagen Zonder Vlees’, een bewustwordingscampagne over de impact van onze voedingsgewoontes op het milieu. Het opzet was simpel: 40 dagen minder vlees en vis eten en op die manier zoveel mogelijk CO2 besparen.

Aan de SDG uitdaging “Dagen zonder vlees” namen 795 Gentenaars en 228 Sint-Niklazenaars deel. Daarenboven namen ook 115 personeelsleden van Stad en OCMW Gent deel en 228 personeelsleden van Stad en OCMW Sint-Niklaas.

 

SDG uitdaging “Iedereen Feminist” - Gent vs. Genk (6/3 – 21/3/2017)

Deze uitdaging stond in het teken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes. Als het over gelijke kansen en diversiteit gaat, zijn we in België op de goede weg. Zo beschikt Gent over een genderbeleid en een lokaal holebi- en transgenderbeleid. Ook Genk zet in op een lokaal gelijke kansenbeleid met aandacht voor gender, holebi’s en transgenders. Toch kan het ook hier bij ons nog altijd beter. Met de campagne “Iedereen feminist” werden alle Gentenaars en Genkenaren opgeroepen om gendergelijkheid en empowerment voor vrouwen en meisjes te steunen door een foto te posten met het logo “Iedereen feminist”. Deze SDG uitdaging resulteerde in 646 Genkse en 524 Gentse foto’s.

SGD uitdaging “Lesmarathon” - Gent vs. Luik (16/5/2017)

"It takes a whole village to raise a child" en daarom werd de stad één grote school. Hierdoor werd kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren voor iedereen (SDG 4) in de verf gezet. Als studentenstad draagt Gent deze doelstelling natuurlijk hoog in het vaandel. Zo werd onlangs Onderwijscentrum Gent opgestart, dat Gentse schoolteams, ouders, begeleiders en hun partners ondersteunt, activeert, inspireert en verbindt.

Op dinsdag 16 mei 2017 braken de Gentse klassen buiten de schoolmuren. Meer dan 1.000 kinderen en jongeren (6-18 jaar) volgden, samen met hun leerkrachten, les op maar liefst 84 verschillende locaties in de stad.

SDG uitdaging “Iedereen op de fiets” - Gent vs. Oostende (18/4-31/8/2017)

Met de uitdaging “Iedereen op de fiets” werd de Stad Oostende uitgedaagd om samen met Stad Gent de luchtvervuiling te verminderen.

Op zoek naar een waardige tegenstander voor deze SDG uitdaging liet het Gentse stadsbestuur haar oog vallen op Oostende. Als Europese Sportstad 2017 heeft Oostende, net als Gent, een uitgebreid fietsbeleid. Zo ondertekenden beide steden het Charter voor een Sterk Fietsbeleid van Fietsberaad Vlaanderen, organiseren de Sportdiensten van beide steden fietslessen en wordt fietsen aangemoedigd via het uitlenen van fietsen (bijvoorbeeld in de Oostendse Fietsbib). Door alle Oostendenaren en Gentenaars uit te nodigen iemand te leren fietsten, zette de SDG uitdaging “Iedereen op de fiets” het belang van de derde SDG “goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden” extra in de verf. In totaal werden 160 Gentse en 33 Oostendse personen die leerden fietsen geregistreerd.

SDG uitdaging “Eet massaal sociaal” - Gent vs. Kortrijk (20/6/2017)

Onder het motto “Eet massaal sociaal” daagde Gent de stad Kortrijk uit om zoveel mogelijk nieuwe bezoekers naar de sociale restaurants te lokken. Want een lekkere maaltijd smaakt nog beter als je er samen van kan genieten!

Zowel in Gent als in Kortrijk vind je verschillende sociale restaurants. Op het menu staan lekkere en gezonde gerechten. De tarieven zijn democratisch en wie een verhoogde tegemoetkoming of een leefloon krijgt, betaalt een lagere prijs.

Bovendien steun je met elke maaltijd ook de strijd tegen armoede. Daarom sloot deze uitdaging perfect aan bij SDG 1, die als doel heeft de armoede te bestrijden. Deze SDG uitdaging bracht 435 Kortrijkse en 1.104 Gentse eters naar de sociale restaurants in beide steden.

Meer lezen: