URBCON - Van afval naar beton

URBCON wil bijdragen aan de vermindering van de hoge primaire materiaalconsumptie en CO2-uitstoot van de bouwsector.

URBCON

Het URBCON project legt haar focus op beton, gezien dit het meest gebruikte bouwmateriaal is. Het algemene doel is bijproducten/afvalproducten te gebruiken als een alternatief voor primaire grondstoffen. In het NWE-gebied is circulaire economie al sterk in opmars, zeker op vlak van recyclage, maar het hoogwaardig gebruik van deze bijproducten en afvalproducten komt nog weinig voor.

URBCON wil door de regionale aanpak zorgen voor het bereiken van een kritische massa, met name op vlak van beleid en de betere beschikbaarheid van bijproducten. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  1. Ontwikkeling van beton met 100% bijproducten als granulaten en met CO2 arme cementalternatieven;
  2. Samenbrengen van leveranciers van bijproducten en de bouwsector aan de hand van een webplatform dat helpt de beschikbaarheid van bijproducten in kaart te brengen en de logistieke keten te ontwikkelen;
  3. Uittesten van het URBCON beton in drie verschillende pilootprojecten (o.a. een schoolgebouw in Gent);
  4. Ontwikkelen van een strategisch plan voor transfer van de URBCON technologie, o.a. levenscyclus analyses, economische haalbaarheidsstudies en opzetten van een beleidsondersteunend kader.

URBCON wordt uitgevoerd onder leiding van Stad Gent en Universiteit Gent en met 13 partners uit 4 landen:

Het totale budget van dit project bedraagt €5.15 miljoen, waarvan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) €3.09 miljoen bijdraagt via het Interreg North West Europe programma. De Stad Gent draagt €0.4 miljoen bij.

De looptijd van URBCON bedraagt 54 maanden: van oktober 2018 tot april 2023.