Slim Ruimtelijk Plannen voor leefbare buurten en levendige kernen

Hoe zetten we beschikbare ruimte zo goed mogelijk in?

6

Wanneer heeft een buurt nood aan extra voorzieningen, groen, handel, …? Kunnen we toekomstige ontwikkelingen op een slimme manier plannen? En hoe kunnen we inspelen op nieuwe bouwprojecten zodat de nodige voorzieningen aanwezig zijn en er rekening gehouden wordt met de ruimtelijke nood en draagkracht van de buurt? In het project Slim Ruimtelijk Plannen onderzoeken we hoe de stad zich hiervoor kan organiseren.

Waar ruimte beschermen en creëren? En waar verdichten?

De druk op de ruimte in Vlaanderen is bijzonder groot. We moeten onze ruimte dus verstandig gebruiken. In de bebouwde gebieden betekent dat meer doen met de beschikbare ruimte: aandacht hebben dus voor ruimtelijk rendement. Tegelijk willen we onze open ruimte beschermen.

We willen overal de gepaste keuzes kunnen maken:

  • Sommige buurten zijn heel dicht bebouwd en hebben nood aan extra groen, handel of voorzieningen zoals dokterspraktijken of crèches.
  • Andere buurten bieden dan weer kansen om te verdichten met extra woningen. Daarbij is het belangrijk dat de ondersteunende functies niet achterblijven en er voldoende kwalitatief groen overblijft.
  • In en tussen de verschillende buurten proberen we ons zoveel mogelijk duurzaam te verplaatsen naar scholen, kantoren, winkels, ... Dat kan het best als deze voorzieningen voldoende nabij zijn.

Binnen het project Slim Ruimtelijk Plannen verkennen we daarom de noden waarmee toekomstgerichte stadsontwikkeling rekening moet houden.

Informatie voor de stad, de buurt en de initiatiefnemer

Burgers willen een overheid die bewust handelt, die weet waar de buurt nood aan heeft en daar actief op kan sturen. Tegelijk willen we deze informatie delen met wie er nood aan heeft: de buurtbewoner en de opdrachtgevers van bouwprojecten.

Daarom moeten we ruimtelijk plannen op een slimmere manier.

We zoeken naar een manier om:

  • permanent zicht te krijgen op het huidige ruimtenood, het ruimtegebruik en de ruimtelijke structuur van een buurt
  • te simuleren welke impact toekomstige plannen hebben op deze kenmerken van de buurt
  • dit inzichtelijk te maken voor diverse doelgroepen met verschillende visualisatiemethodes toegepast op specifieke problematieken

Gent werkt dit uit in een partnerschap met Intercommunale Leiedal  Daarbij worden we ondersteund door het programma City of Things van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Standaarden voor data en digitale architectuur

Gent staat uiteraard niet alleen voor deze uitdagingen. Daarom werken we samen met andere steden, gemeenten en bedrijven aan de nodige standaarden. We werken hiervoor maximaal samen met De Vlaamse overheid.

tijdslijn

Tijdlijn Slim Ruimtelijk Plannen

Meer weten over Slim Ruimtelijk Plannen?

Leiedal

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.