REFILL: Een URBACT-project rond tijdelijke invulling

Met dit project wil de Stad de effecten en dynamieken van tijdelijke invulling verduurzamen.

De Stad Gent experimenteert al meer dan 10 jaar met projecten van tijdelijke invulling op vrijgekomen plaatsen en ruimten in de stad, vaak naar aanleiding van stadsvernieuwingsprojecten. Die experimenten leverden heel wat ervaring op die nu gedeeld wordt met andere Europese steden.

Twee kenmerkende projecten van tijdelijke invulling zijn De Site in de Rabotwijk en DOK aan de Oude Dokken. Zij zijn ook de inspiratiebron voor vele andere projecten die sinds dan ontstaan zijn. De Stad ondersteunt deze projecten dan ook via het Fonds Tijdelijke Invullingen. Daarnaast ontwikkelde de Stad ook het crowdfundingplatform crowdfunding.gent waar inwoners nieuwe initiatieven mee kunnen ondersteunen.

Het REFILL-project verenigt steden als Gent, Amersfoort, Athene, Bremen, Poznan, Riga, Helsinki, Nantes, Ostrava en Cluj die allen een uitgebreide ervaring op het vlak van tijdelijke invulling kunnen voorleggen. Het project wordt ondersteund met Europese URBACT middelen en de Stad Gent is trekker ervan.

REFILL streeft drie doelstellingen na:

  1. Uitwisseling van kennis, ervaringen, uitdagingen en instrumenten op vlak van tijdelijke invulling en het beleid rond participatie en co-creatie;
  2. Verduurzamen van dynamieken uit tijdelijke invulling, door het onderzoeken van business modellen ter versterking van de (financiële) draagkracht van de pioniers, het integreren van tijdelijke invulling in nieuwe projecten van stadsontwikkeling en het versterken van netwerken;
  3. Transformatie naar een meer open en flexibele overheidsorganisatie, door een herziening van de rol als netwerkorganisatie, het creëren van nieuwe verbindingen en coalities, en het herbekijken van het juridisch kader hierrond.

Wat tijdelijke invullingen juist zijn, maakte REFILL duidelijk aan de hand van deze 'Temporary Use for Dummies' introductiefilm:

Het REFILL-project wordt mogelijk gemaakt met met Europese middelen van het URBACT programma.