PlastiCity - Efficiënte recyclage van plastic afval

PlastiCity zoekt nieuwe oplossingen voor het ophalen, sorteren en verwerken van plastic afval.

Interreg PlastiCity

De recyclagepercentages van plastic zijn nog steeds erg laag. Vooral in de stedelijke omgeving is veel plastic afval beschikbaar dat technisch gezien in aanmerking komt voor recyclage, maar niet effectief wordt gevalideerd. Deze zogenaamde "verloren plastics" kunnen een prominente rol spelen in de circulaire economie. Door in te spelen op nieuwe verwerkingsmethoden voor deze plastics kunnen economische opportuniteiten gecreëerd worden.

Het doel van het PlastiCity-project is om deze economische kansen te ontdekken en uit te werken in 4 pilootprojecten in de partnersteden in de Interreg 2 Zeeën regio - de kust. Hiervoor zal PlastiCity een studie uitvoeren naar de samenstelling en hoeveelheid industrieel en commercieel plastic afval in de stedelijke omgeving, o.a. door middel van een mobiel analyselabo. Als volgende stap zal het project op zoek gaan naar nieuwe oplossingen voor het ophalen van het afval, het sorteren ervan, tot het ontwerpen van eindproducten uit afval. Dit zal bovendien gebeuren in samenwerking met verschillende belanghebbenden via stedelijke platformen.

Het project wordt uitgevoerd in vier partnersteden: Gent (BE), Den Haag (NL), Southend-on-Sea (VK) en Lille / Douai (FR). Deze steden vertonen sterke verschillen in economische typologieën, afvalbeheerplannen, culturele context en lokaal en regionaal beleid. Inzichten in deze verschillen en in de impact ervan op de bedrijfsmodellen zullen erg leerrijk zijn voor het beoordelen en evalueren van ‘best practices’ en het aanpassen ervan naar andere stedelijke gebieden.

Het hoofddoel van PlastiCity is om makkelijk toepasbare strategieën en oplossingen te ontwikkelen die de recyclagepercentages van plastics in de stedelijke gebieden kunnen verhogen van 20-30% tot meer dan 50% door het gebruik en/of hergebruik van "verloren plastics" als grondstof.

 

 

De partners in het project komen uit vier landen:

  • België: Stad Gent (coördinator), Universiteit Gent, D.P.L. Group, GRCT, Van Werven
  • Nederland: Gemeente Den Haag, Metabolic
  • Frankrijk: ARMINES, Team2, Theys Recyclage, WeLOOP
  • Verenigd Koninkrijk: Southend-on-Sea Borough Council, University of Portsmouth

Het totale budget van het project bedraagt ​​€ 9,45 miljoen, waarvan € 5,50 miljoen wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën-programma in het kader van de Europese territoriale samenwerking en medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De duur van het PlastiCity-project is 45 maanden: van januari 2019 tot maart 2023.