PACE: verhogen van toegang tot kinderopvang én werk

Het PACE project wil met een nieuwe benadering voor de opvang van kinderen de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

Het internationale PACE-project wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken en ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk. Vanuit ouderbetrokkenheid in de kinderopvang worden ouders aangemoedigd om te leren, zich te ontplooien als vrijwilliger en de stap te zetten naar werk. Het project vormt een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa.

Elke partner zal de komende drieënhalf jaar methodieken ontwikkelen en hindernissen wegwerken om kwetsbare gezinnen te begeleiden naar occasionele kinderopvang en tewerkstelling.

PACE in Gent

Concreet wordt door Dienst Kinderopvang Stad Gent o.a. een mobiele pop-up opvanglocatie ontwikkeld om in te zetten voor kwetsbare gezinnen … En een netwerk opzetten om partners in kinderopvang, werk en kwetsbare gezinnen dichter bij elkaar te brengen. Het project zal in Gent inzetten op ouders én hun kinderen in de kinderopvang. Ouders zullen hun talenten en competenties versterken en zo hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Met dit project verdiepen de Stad Gent de sociale rol van de kinderopvang en voert het de strijd tegen armoede verder op.

Partners

  • Lead partner: Stad Mechelen
  • Vlaamse partners: Karel de Grote-Hogeschool, Arteveldehogeschool, Dienst Kinderopvang Stad Gent, Stad Turnhout & Sociaal Huis Mechelen
  • Engelse partners: Brighton and Hove City Council & Kent County Council
  • Franse partners: Association des Centres Sociaux de Wattrelos, Centre Social Jean Ferrat & Centre Social Eclaté de Saint-Martin-Boulogne
  • Nederlandse partners: De Mussen Den Haag
  • Observer partners: Kind & Gezin, VDAB, Agentschap Integratie & Inburgering en Samenlevingsopbouw Antwerpen

Budget

Het PACE-project wordt mogelijk gemaakt door het Interreg 2 Zeeën Programma.

PACE wordt medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Totaal projectbudget: € 6.551.267,06
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 3.930.760,24
Budget Stad Gent: € 425.133,85
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 255.080,31

Meer info