MUSIC

MUSIC was een Europees project dat de CO2 uitstoot met 50% wilt verminderen tegen 2030 met de focus op openbare ruimte en bebouwde omgeving.

Wat is MUSIC?

MUSIC staat voor Mitigation in urban areas: solutions for innovative cities. De Stad Gent was partner in dit Europees project samen met de steden Rotterdam, Montreuil, Ludwigsburg en Aberdeen. Het Nederlandse onderzoeksbureau DRIFT begeleidde het project vanuit hun jarenlange expertise in transitiemanagement. MUSIC startte in 2010 en liep tot eind 2014.

MUSIC daagde de steden uit om in hun strijd tegen de klimaatverandering op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen, een nieuwe beleidsmatige aanpak en beleidsinstrumenten.

MUSIC stelde 50 % CO2-reductie voorop tegen 2030 en legde de focus hierbij op openbare ruimte en de gebouwde omgeving.

Inspanningen van de Stad Gent

Binnen dit project werkte de Stad Gent het volgende uit:

  • Het ontwikkelen van goed transitiemanagement aan de hand van transitiearena’s.
  • Het uitwerken van een krachtig instrument om transitie te ondersteunen: energiekaarten in GIS.