‘Europese Keizer Karelroutes’ erkend door de Raad van Europa als Europese Culturele Route

De ‘Europese Keizer Karelroutes’ kregen het officiële certificaat van ‘Route van de Raad van Europa’ toegekend

Dit is de hoogste Europese erkenning voor het werk dat de vereniging sinds haar oprichting heeft verricht op het vlak van Europese samenwerking in cultuur en toerisme. De Keizer Karelroute loopt langs meer dan vijftig Europese steden en valoriseert de historische trajecten die Keizer Karel aflegde doorheen de landen onder zijn bestuur.

Op 25 april 2007 werd in het Spaanse Medina del Pomar het samenwerkingsnetwerk ‘Europese Keizer Karelroutes’ opgericht. De actuele zetel is gevestigd in Cuacos de Yuste (SP), de plaats waar Keizer Karel in 1558 overleed. Het objectief van dit netwerk was de historische trajecten die Keizer Karel doorheen de landen onder zijn bestuur aflegde, te valoriseren als een grensoverschrijdende route doorheen Europa en de historisch-culturele en economische mogelijkheden ervan te promoten. Intussen zijn reeds meer dat vijftig Europese steden (waaronder Gent) en sites in elf landen lid van dit samenwerkingsnetwerk. Het zijn alle landen waar Keizer Karel aanwezig geweest is: België, Duitsland, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Luxemburg, Malta en om historische redenen ook drie landen buiten Europa: Tunesië, Marokko en Algerije.

De vereniging ondersteunt culturele en toeristische projecten die gebaseerd zijn op de figuur van Keizer Karel en op het culturele belang van zijn tijd, de renaissance. Ze stimuleert langs deze weg de ontdekking en toeristische ontsluiting van plaatsen in het rijk van Karel V en ondersteunt initiatieven die hun inspiratie ontlenen aan Keizer Karel. Speciaal voor Gent geniet de Rondgang van de Gentse Stroppendragers tijdens de Gentse Feesten de steun van de ‘Europese Keizer Karelroutes’.