DOEN: Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit

Energiemakelaars koppelen vraag en aanbod van energie(rest)stromen op structurele wijze en op regionale schaal.

In DOEN proberen de projectpartners een beter zicht te krijgen op vraag en aanbod van energie(rest)stromen. Het project ondersteunt de effectieve koppeling van vraag en aanbod op structurele wijze en regionale schaal door de inzet van “Energiemakelaars”. De winst uit een uitwisseling van reststromen is een combinatie van financiële en maatschappelijke opbrengsten.

Het koppelen van vraag en aanbod inzake energie (biomassa, gas, elektriciteit en warmte) gebeurt momenteel bijna alleen in een “business to business” context, in een één-op-één relatie en vnl. op toevallige basis. Als partijen al weten dat er een corresponderende vraag of aanbod is, zijn er in Vlaanderen geen platformen of spelers die zowel kennis, expertise als gegevens over (potentiële of lopende) projecten combineren met effectieve ‘in-the-field’ ondersteuning. Eens er opportuniteiten gekend zijn, moeten zowel de potentiële aanbieder(s) als de vrager(s) bereid zijn om (rest)stromen uit te wisselen en heel wat hindernissen overwinnen, o.a. niet-passende wetgeving, het ontbreken van kennis, het ontbreken van draagvlak, enz.

De specifieke doelstelling van DOEN is het uitwerken, testen en implementeren van een systeeminnovatie:

 1. Een methodiek en toolkit uitwerken voor (lokale) besturen en organisaties die als energiemakelaar willen optreden;
 2. Testen van de uitgewerkte methodiek in 13 cases en op basis van ervaringen de methodiek bijsturen. De Gentse case gaat over een investering in de verbrandingsinstallatie van IVAGO, waardoor min. 60 GWh/jaar aan restwarmte extra gerecupereerd worden. De stad laat onderzoeken hoe deze restwarmte het best kan aangewend worden: door uitbreiding van het warmtenet, of door omzetting naar elektriciteit.
 3. Nieuwe energiemakelaars oprichten binnen de deelnemende publieke partners van het project;
 4. Bijkomende energiemakelaars binnen en buiten het interreg-werkingsgebied werven en aansporen om in navolging van ons project een dienstverlening aan te bieden om stakeholders verder te helpen energie-uitwisselingsprojecten te realiseren.

Het succes van het project wordt gemeten op basis van het aantal intentie- en samenwerkingsovereenkomsten dat afgesloten is met als doel de uitwisseling van hernieuwbare energie, het aantal partijen dat daarbij betrokken is, de hoeveelheid te besparen fossiele brandstoffen en CO2 uitstoot.

De Vlaamse en Nederlandse partners en stakeholders staan voor gelijkaardige uitdagingen op gebied van duurzame warmte en kunnen leren van elkaar en de meer uitgebreide (internationale) ervaring en (gerealiseerde/mislukte) voorbeelden.

Partners

 • Provincie Oost-Vlaanderen, Afdeling Dienst Ruimtelijke Planning (projectverantwoordelijke)
 • POM Antwerpen
 • Kelvin Solutions
 • Stad Gent
 • ODE
 • POM Oost-Vlaanderen
 • Condugo
 • Provincie Antwerpen
 • BOM Business Development & Foreign Investments
 • Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid
 • Provincie Zeeland
 • POM West-Vlaanderen

Budget

Het DOEN project wordt mogelijk gemaakt door het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

 • Totaal projectbudget: 3 miljoen euro
 • EU subsidie: 1,5 miljoen euro
 • Budget Gent: 248.000 €
 • EU subsidie Gent: 124.000 €

DOEN loopt van 1 april 2018 t.e.m. 31 maart 2021.

Meer info?

Neem een kijkje op de projectwebsite, of op de pagina’s van Gent Klimaatstad.