Databroker

Steden en gemeenten willen eigen data veilig en slim openstellen dankzij databrokers.

Big data, het is een term die niet langer alleen technologieliefhebbers fascineert. Niet vreemd overigens, aangezien elke burger tegenwoordig een massa aan gegevens genereert dankzij onze steeds slimmer wordende smartphones, computers en technologieën. Dit gaat zowel om historische data als real-time gegevens, gaande van weersomstandigheden en demografie, tot verkeersdata die drukke kruispunten of fietsroutes in kaart brengen. Doordat deze data een sleutel kunnen zijn voor tal van mogelijkheden die het leven van de Vlaming aangenamer en duurzamer maken, willen steden en gemeenten deze data veilig ontsluiten en bundelen door middel van een zogenaamde databroker.

Door data het leven van de burger verbeteren

Data dragen het enorm potentieel in zich om het leven van de Vlaamse burgers te verbeteren. Denk daarbij maar aan luchtkwaliteit meten, files detecteren, deelfietsen en parkeerplaatsen in kaart brengen tot zelfs de vulgraad van vuilnisbakken in een stads- of gemeentecentrum monitoren. Dit om aanbevelingen te doen die ons leven gemakkelijker én comfortabeler maken. Zo zou je binnenkort je deur kunnen uitstappen en via één app alle beschikbare deelfietsen in de buurt zien, ongeacht de aanbieder. Daarna zou diezelfde app voor jou de route naar kantoor kunnen uitstippelen die op dat ogenblik het snelst én veiligst is, rekening houdend met files, gevaarlijke kruispunten en zelfs de luchtkwaliteit.

Databroker nodig die data veilig en slim aanbiedt

Vandaag lopen overheden, bedrijven en kennisinstellingen tegen een aantal zaken aan die het exploiteren of ontsluiten van deze (stads)data niet gemakkelijk maken. Momenteel worden deze data op verschillende manieren opgeslagen, afhankelijk van de leverancier en de gebruikte infrastructuur. Er is dus nood aan een platform dat al deze data verzamelt, voor de eindgebruiker leesbaar maakt en toelaat om deze aan elkaar te koppelen. Zo'n platform noemen we een databroker. De databroker fungeert als een soort luchtverkeersleider die inkomende vragen verwerkt en bepaalt wie tot welke data krijgt. Veiligheid is hier uiteraard topprioriteit. Steden en gemeenten waken erover dat de gegevens van hun burgers enkel voor de juiste doeleinden, anoniem en binnen een duidelijk gedefinieerd juridisch kader gebruikt worden.

Datasets linken zorgt voor waardevolle inzichten

De grote meerwaarde schuilt in de link tussen verschillende datasets. Zo zouden stadsdiensten de route voor afvalophaling kunnen bepalen aan de hand van sensoren in vuilnisbakken, die aangeven wanneer welke vuilnisbak vol is. Daarbij houden ze ook rekening met de drukste knooppunten op dat moment van de dag. Dit resulteert niet enkel in tijdswinst, maar eveneens in minder CO2-uitstoot. In een ander voorbeeld maken data het mogelijk om op basis van nummerplaatherkenning in  parkeergarages gratis parkeerminuten uit te delen aan winkelbezoekers die een QR-code scannen bij hun bezoek aan een lokale handelaar. Dit zijn slechts twee toepassingen die de uitgebreide mogelijkheden van het combineren van data aantonen om het leven voor ons allen aangenamer te maken.

Efficiëntie over steden en gemeenten heen dankzij praktisch en juridisch framework

Dat de mogelijkheden eindeloos zijn, wil niet zeggen dat de betrokken overheden daarvoor over één nacht ijs willen gaan. Integendeel, door nu al goed na te denken over hoe steden en gemeenten, burgers, bedrijven en onderwijs- en  onderzoeksinstellingen deze data zouden kunnen uitwisselen, leggen ze een waardevolle basis voor veel potentiële projecten in de toekomst. Aandachtspunten zijn zonder twijfel veiligheid en gebruiksgemak, maar zeker ook efficiëntie. Om geld en tijd van kleinere steden en gemeenten te sparen, onderzochten de partnersteden samen met Digipolis Gent welke frameworks hiervoor geschikt zijn. Met dit kader kunnen Vlaamse steden en gemeenten op hun beurt dan zelf aan de slag. Dit kader bevat niet alleen een juridische basis die aangeeft hoe verschillende actoren een databroker veilig kunnen gebruiken. Maar ook een praktische uitwerking die als gids dient voor de betreffende stad of gemeente. Zo kan elke stad of gemeente in Vlaanderen zelf beslissen hoe, op welke manier en met wie men een databroker wil opstellen.

Data worden nu al het nieuwe goud genoemd. Verschillende steden en gemeenten geven aan dat ze data optimaal willen benutten om burgers nog betere dienstverlening aan te bieden. Dit databroker- project levert de knowhow om data correct te bundelen en stroomlijnen om de veiligheid en het welbevinden van burgers te optimaliseren. Samen gaan we voor een innovatiever Vlaanderen waar data ons helpen om beter en efficiënter samen te leven.

Slotevent DataBroker

Op 4 maart 2020 werd in Gent het slotevent gehouden van het Vlaio City-Of-Things project DataBroker.