Digitaal boek over "Gent in 3D"

“Mijn gemeente in meerdere dimensies”: inspiratie uit het EFRO-project 'Gent 3D, in de 4de dimensie'

"Mijn gemeente in meerdere dimensies", boek over Gent in 3D, 2014
"Mijn gemeente in meerdere dimensies", boek over Gent in 3D, 2014

Tussen 2009 en 2014 werd het “Gent in 3D” project gesubsidieerd via EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De resultaten van dit project zijn gebundeld in een boek. Het boek behandelt op toegankelijke wijze de resultaten van het Gent3D-project. Het informeert de burger, beleidsmakers, ambtenaren over mogelijkheden van 3D en multi-D. Maar het kan ook verhelderend werken voor experten uit disciplines architectuur, ruimtelijke planning, geografie, archeologie, geschiedenis, …

De kennisdiffusie in het boek kan ook behulpzaam zijn in lessen geografie, tekenen of misschien zelfs bij wiskunde en geschiedenis in het secundair onderwijs. Het kan ook kinderen uit de lagere school enthousiast maken in denken over de ruimte waarin we leven…

Een op papier gedrukte versie van het boek is via EFRO-middelen toegestuurd aan elke gemeente en aan alle bibliotheken in Vlaanderen.