Sectorale akkoorden

Acties samen met de sectorale opleidingsfondsen van de horeca-, bouw- en uitzendsector.

Het is de ambitie om met meerdere sectorale opleidingsfondsen acties uit te voeren binnen het Arbeidspact. In sectorale akkoorden komen wij samen met de betrokken sectorale opleidingsfondsen tot scherpe afspraken op maat van de inhoudelijke pijlers van het Arbeidspact, de sector en de doelgroepen.

Stad Gent sloot een overeenkomst af met: