Beleidsnota Communicatie, Onthaal, Beleids­par­ti­ci­pa­tie en Stadsmarketing 2014-2019

De beleidsnota Communicatie, Onthaal, Beleidsparticipatie en Stadsmarketing samengevat: samen zijn we veel sterker dan alleen.

De Gentenaar verwacht van de Stad betrouwbare informatie en rekent op een open, toegankelijke en efficiënte overheid. De tijd is allang voorbij dat we enkel informatie uitsturen. De mondige burger rekent op een luisterende overheid, die iets doet met zijn inbreng.

Het lokale niveau is bij uitstek geschikt om in directe dialoog de mensen (en middelen) samen te brengen rond gedeelde doelstellingen. We moeten een ‘slimme stad’ zijn, die mensen en verenigingen de kans geeft – én actief ondersteunt - om zelf initiatieven te nemen waar we samen beter van worden. De snel wijzigende, digitaliserende omgeving moeten we daarbij omarmen, maar niet zonder de bijbehorende valkuilen in het oog te houden.

Deze beleidsnota bestaat uit vier grotere delen: Communicatie, Onthaal, Beleidsparticipatie en Stadsmarketing. Maar er is maar één gezamenlijke boodschap en die is klaar en duidelijk: samen zijn we veel sterker dan alleen.

Het Gentse college van burgemeester en schepenen legt eind september 2015 de beleidsnota communicatie, onthaal, beleidsparticipatie en stadsmarketing 2013-2019 ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Hierbij vindt u alvast het ontwerp van beleidsnota.