Inf­over­ga­de­rin­gen

Via informatievergaderingen informeert het stadsbestuur u over grote werken en veranderingen in uw buurt.

Informatievergaderingen van de Stad Gent

Zijn in uw buurt grote werken of ingrijpende veranderingen gepland waar de Stad Gent bij betrokken is? Dan vindt het stadsbestuur het belangrijk om u daar vooraf over te informeren. De bevoegde schepen, betrokken stadsdiensten en mogelijke partners komen naar u toe met een informatievergadering.

Tijdens een informatievergadering kan het stadsbestuur:

  • Grondig uitleggen wat de plannen zijn en wat er gaat gebeuren.
  • Uw vragen en reacties uit de eerste hand horen en persoonlijk beantwoorden.
  • Uw suggesties en bezorgdheden meenemen in de verdere uitwerking.

Een informatievergadering wordt bekendgemaakt via:

  • Een uitnodiging in de brievenbus bij de buurtbewoners
  • Een aankondiging op deze website
  • Een vermelding in de pers of andere media
  • Een brief aan de eigenaars die niet binnen het gebied van een RUP wonen, wanneer het over een RUP gaat.

Ook wie niet in de buurt woont, is welkom.

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van de infovergadering voor mensen met een beperking? Gentinfo, het centraal aanspreekpunt van de Stad Gent, helpt u graag.