overleg picknicktafel beleidsparticipatie

De wijkregisseurs van de Dienst Beleidsparticipatie

Als spilfiguur in de 25 Gentse wijken, zorgen de wijkregisseurs voor de inspraak, participatie en co-creatie met de Gentenaars.

Een ploeg van een 16-tal wijkregisseurs is actief in de 25 Gentse wijken.

Bekijk het overzicht van de wijkregisseurs

In Gent zijn een 16-tal wijkregisseurs actief. Hier vind je het overzicht.

Wie is mijn wijkregisseur? PDF (30.06 KB)

Maar wat zijn nu de verschillende taken en rollen van de wijkregisseur? 

De wijkregisseur heeft een breed netwerk van allerhande belanghebbenden en houdt een degelijk overzicht over de wijk(en). De wijkregisseur zoekt actief naar oplossingen voor uitdagingen in de wijk, verbindt thema’s die relevant en belangrijk zijn voor de wijk en brengt mensen samen rond uitdagingen en projecten in de wijk.

Meer specifiek gaat het om volgende taken:

Informeren

De wijkregisseur informeert de wijk over het beleid van de Stad, aan de hand van:
 • persoonlijk contact binnen een breed netwerk (burgers, bewonersgroepen, organisaties en verenigingen, bedrijven, handelaars, bezoekers,…)
 • elektronische nieuwsbrieven
 • wijksites (website over de wijk)
 • infomarkten en wijkbeurzen
 • sociale media (Facebook)

Opvangen van signalen

De wijkregisseur luistert naar wat leeft en vangt zo signalen, aan de hand van:
 • een breed netwerk in de Gentse wijken
 • bevragingen
 • overlegvergaderingen, klankbordgroepen en overlegplatforms
 • een online Participatieplatform
 • terreinbezoeken
 • workshops, dialoog- en debatcafés
 • verhalen en getuigenissen (met plaatselijke Raconteurs)

Signaleren en opvolgen van signalen

De wijkregisseur:
 • bundelt de signalen en vertaalt die waar nodig
 • brengt de signalen onder de aandacht en bespreekt die met de diensten, kabinetten en werkgroepen
 • waakt over de opvolging van de signalen
 • maakt grondige analyses van de wijk (wijk-DNA)
   

  Regisseren

  De wijkregisseur:

  • werkt aan een beleid dat aansluit bij wat leeft in de wijk. Dat vraagt regiewerk.
  • speurt naar boeiende kansen voor de wijk, stimuleert initiatieven en legt, waar mogelijk, interessante verbanden, vanuit: 
   • een helikopteroverzicht over de wijk en het stedelijk beleid
   • een netwerk binnen de wijk en het stadsbestuur
   • het maatschappelijk debat

  Stimuleren van burgerinitiatieven

  De wijkregisseur lokt burgerinitiatieven uit en ondersteunt initiatieven die spontaan ontstaan, aan de hand van:
  • Wijkbudget Gent
  • Crowdfunding
  • projecten rond buurtbeheer
  • allerlei vormen van co-creatie

  Experimenteren en onderzoeken

  De wijkregisseur werkt op maat van de wijk en experimenteert hierbij met diverse werkwijzen, om zoveel mogelijk mensen en groepen te bereiken:

  • vanuit een ruime en verscheiden aanpak
  • met gerichte benadering van specifieke doelgroepen

  We laten burgers eigen ruimte in het ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld door:

  • coöperatieve stadsontwikkeling
  • Ruimtepiloten (experimenten in kader van Ruimte voor Gent)
  • tijdelijke invulling van ruimte en gebouwen,
  • het werken met maquettes en met service design

  Verankeren van participatie in het stedelijk beleid

  De wijkregisseur werkt aan een duurzame verankering van de resultaten van de participatie in het stedelijk beleid, door:
  • het linken met het strategisch meerjarenplan
  • het voeden van beleidsnota’s