Volksraadpleging - verzoek indienen

Als inwoner kan je een verzoek indienen bij de Stad Gent om een volksraadpleging aan te vragen. Lees hier hoe je dat doet.

Waar gaat het over?

De Stad kan op eigen initiatief of op vraag van de inwoners een volksraadpleging organiseren.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wie een verzoek wil indienen of wil deelnemen aan een volksraadpleging moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • In het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn;
  • De volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;
  • Niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.

Om een verzoek tot volksraadpleging in te dienen moeten deze drie voorwaarden vervuld zijn op de datum waarop het verzoekschrift wordt ingediend.

Om deel te nemen aan de volksraadpleging moeten de voorwaarden vermeld in 2 en 3 vervuld zijn op de dag van de raadpleging en de voorwaarde vermeld in 1 moet vervuld zijn op de datum waarop de lijst van deelnemers aan de volksraadpleging wordt afgesloten.

Het verzoek om een volksraadpleging te houden, uitgaand van de inwoners, moet worden gesteund door ten minste 10% van de inwoners.

Welke stappen zijn er?

Indienen van een een verzoek tot het houden van een volksraadpleging

De procedure voor het indienen van een verzoek tot het houden van een volksraadpleging is uitgewerkt in het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (art. 305 e.v.).
Het verzoekschrift en de petitielijst moeten worden opgemaakt overeenkomstig de formulieren die je kunt downloaden.

Volksraadpleging - verzoek indienen