Strategisch Veiligheids- en Preventieplan

Het SVP financiert diensten en projecten die werken aan lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen.

De Stad Gent ontvangt van de FOD Binnenlandse Zaken een subsidie in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan.

Voor de periode 2014-2017 bedraagt deze subsidie jaarlijks 2.428.119 euro.

Met dit bedrag financiert de Stad diensten en projecten die lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen trachten te voorkomen en op te lossen.

Lees de integrale versie van:

Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan Stad Gent (2014-2017) PDF (530.31 kB)

Lees het KB van 07.11.13 betreffende

De SVP's en de dispositieven Gemeenschapswachten PDF (269.73 kB)