Persberichten van en i.s.m. Stad Gent

De Stad Gent verspreidt via haar perswerking en perslijsten van nationale en regionale pers heel wat persberichten.

Via onze publieke persruimte vinden journalisten het archief van onze persberichten. Een selectie persberichten wordt ook steeds naar de Gentenaar verstuurd via onze digitale nieuwsbrief.