Indi­ca­to­ren­rap­port armoede

Het Indicatorenrapport geeft een beeld van de armoede in Gent

Armoede is geen eenvoudig fenomeen. Integendeel, armoede strekt zich vaak uit over meerdere levensdomeinen en is niet alleen terug te brengen tot een tekort aan financiële middelen.

Het indicatorenrapport van de Cel Armoedebestrijding kreeg als titel ‘Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede’. Daarmee is ook meteen de ambitie van het rapport bekend: het is een startnota die de feiten over armoede in Gent beter in kaart brengt en die handvaten aanreikt voor een meer gericht armoedebestrijdend beleid op verschillende domeinen.

Dit indicatorenrapport is een momentopname, samengesteld met het meest actuele en beschikbare cijfermateriaal. Het gaat over een soort staat van de stad in barometeropmaak, objectief opgetekend.

Bekijk het indicatorenrapport van 2018

De indicatoren zelf kun je raadplegen op https://stad.gent/gentincijfers onder de rubriek 'armoede'.