Nuttige links naar cijferwebsites

Raapleeg nuttige websites met cijfers, statistieken, onderzoek en/of geografische informatie.

Cijfers over werk, arbeidsmarkt en economie

  • VDAB: trends en cijfers: Bekijk de trends en cijfers over werkloosheid en werkaanbod.
  • Arvastat: De VDAB biedt via de webtoepassing Arvastat uitgebreide brongegevens over de werkloosheid en het werkaanbod.
  • Steunpunt werk en Sociale Economie: Het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) is een interuniversitair kenniscentrum dat expertise opbouwt en ter beschikking stelt over de thema’s werk, arbeidsmarkt en sociale economie. Het steunpunt bestaat uit vier onderzoekscentra die zich toeleggen op arbeidsmarktmonitoring en onderzoek rond loopbanen, activering en sociale economie.

Cijfers over gezondheid

  • Cijfers over de gezondheidheidstoestand van de Gentse bevolking vindt u op de website van Gent In Cijfers.
  • Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) is belast met de uitvoering van de Gezondheidsenquête in België. Een Gezondheidsenquête is een studie waarbij op een systematische manier gezondheidsinformatie verzameld wordt via een interview (zonder medisch onderzoek). De bevraging gebeurt bij een beperkt aantal personen, die een representatief staal vormen van de bevolking. De resultaten van deze enquête zijn verwerkt in een interactieve module: resultaten gezondheidsenquête.

Gemeente- en Stadsmonitor

De gemeente- en de stadsmonitor zijn omgevingsscanners die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en centrumstad in beeld brengen. Beide monitoren bevatten meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 survey-indicatoren, die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

De resultaten voor Gent zijn representatief voor de 25 wijken.

De resultaten voor Gent: Dashboard Gent in cijfers

Alle resultaten: Stad- en gemeentemonitor

Cijfers over onderwijs

Geopunt Vlaanderen

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. 

Het portaal biedt een ruim aanbod aan data, diensten en toepassingen en richt zich naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau die een milieu-studie wensen uit te voeren. 

Meer cijfers op Vlaamse en federale website