Gebruiks­voor­waar­den stadspromotie

Hoe gebruik je het promotiemateriaal uit de toolbox van de Stad Gent? Lees de algemene gebruiksvoorwaarden.

Om het verhaal van Gent op een duidelijk herkenbare en krachtige manier uit te dragen, biedt de Stad een toolbox aan met tekst, illustraties, beeldmateriaal, feiten en cijfers. Iedereen die Gent wil promoten mag het materiaal gebruiken mits naleving van deze gebruiksvoorwaarden.


Toegang

De Stad Gent verleent niet-exclusieve toegang tot het materiaal. Je hoeft je dus niet te registreren. Natuurlijk leren we je als gebruiker wel graag kennen, om te ontdekken wat voor jou werkt en wat we beter kunnen doen. Stuur gerust een mail naar stadspromotie@stad.gent om kennis te maken.
 

Gebruik

Het materiaal dat via de toolbox ter beschikking wordt gesteld, mag enkel worden gebruikt voor doeleinden die de promotie van de stad Gent en het imago van Gent ten goede komen. De inzet van het materiaal leidt rechtstreeks tot de positieve beeldvorming van Gent als toeristische bestemming, aantrekkelijke woonstad of aantrekkelijke stad om te ondernemen, werken, studeren en/of organiseren.

Het materiaal mag niet gebruikt worden voor

 • particuliere reclame.
 • commerciële doeleinden.
 • politieke programma’s.
 • ideologische doeleinden.
 • merchandising.

Elke andere vorm van gebruik dan hierboven omschreven is niet toegestaan. Neem bij twijfel of vragen rond het gebruik contact op met stadspromotie@stad.gent


Eigendom

De Stad Gent blijft eigenaar van de rechten van het aangeboden materiaal. Het is gebruikers niet toegestaan om het materiaal te verkopen of door te geven aan derden. Vermeld bij het materiaal dat je gebruikt uit de toolbox altijd ‘copyright Stad Gent’.


Aanpassing

Het aangeboden materiaal mag door de gebruiker niet worden aangepast.

Foto- en videomateriaal mag niet gewijzigd of bewerkt worden.

 • Een foto mag hoogstens 10% worden bijgesneden, op voorwaarde dat het onderwerp van het totale beeld niet wordt beïnvloed. Het is niet toegestaan om in te zoomen op of uit te snijden bij bepaalde personen, gebouwen, kunstwerken of andere details.
 • Uit video’s mogen geen shots/scenes worden geknipt.

Aangeboden teksten kunnen enkel worden ingekort op voorwaarde dat

 • ten minste 1 volledige alinea uit de tekst wordt overgenomen.
 • de context duidelijk blijft.
 • de tekst niet als opinie wordt ingezet.

Het is niet toegestaan om illustraties, presentaties, infographics en logobestanden te wijzigen, animeren of bij te snijden.


Aanvaarding voorwaarden

Door gebruik te maken van het materiaal uit de toolbox aanvaardt de gebruiker deze voorwaarden.


Oneigenlijk gebruik

De Stad Gent behoudt altijd het recht om gebruikers de toegang tot het materiaal te ontzeggen of oneigenlijk gebruik aan te pakken met juridische stappen.


Wijziging

De Stad Gent behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder voorafgaande verwittiging

 • de gebruiksvoorwaarden van het materiaal te wijzigen en/of aan te passen.
 • materiaal uit de toolbox te verwijderen. Hiermee vervalt het gebruiksrecht op dit materiaal, gebruikers dienen zo snel mogelijk het gebruik en de verdere verspreiding ervan te staken.

Gebruikers dienen periodiek te controleren of het gebruik van het materiaal nog is toegestaan. 


Belgisch recht

Op deze voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.