Burgerkabinet

Het Burgerkabinet (150 Gentenaars) kreeg na de invoering van het Gentse circulatieplan inspraak bij de evaluatie en bijsturing ervan.

267056-253364-Header burgerkabinet 1600 x 400 px 300dpi-641ffd-large-1499854279-dabd29-original-1512656273.png

Sinds 3 april 2017 rijdt het verkeer in Gent via het nieuwe circulatieplan. Dankzij het Burgerkabinet kregen 150 Gentenaars inspraak in dat plan. Zij konden het na invoering mee evalueren en bijsturen waar nodig.

Het Burgerkabinet bestond uit een zeer gemengde groep van 150 Gentenaars. De leden werden uit meer dan 800 kandidaten geselecteerd, na de campagne ‘Het Circulatieplan, wat denkt gij daarvan? Geef gewicht aan uw gedacht in het Burgerkabinet.’. De selectie gebeurde onafhankelijk, in samenwerking met Universiteit Gent en in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder.

Wat vooraf ging

Het Burgerkabinet maakt deel uit van een ruimer inspraaktraject over het Circulatieplan. Eerst vonden zeven gespreksavonden plaats (voorjaar 2015), voor iedere sector en de voetgangerszone één. Alle inwoners werden uitgenodigd voor de gespreksavond van hun sector en van de voetgangerszones. Het Mobiliteitsbedrijf stelde de basisprincipes van het Circulatieplan voor en gaf een overzicht van de specifieke wijzigingen voor de betreffende sector. Vervolgens konden de deelnemers aan dialoogtafels opmerkingen geven over het plan. Na afloop van alle gespreksavonden werd een eindrapport opgesteld dat de opmerkingen bundelt.
Vervolgens organiseerde het stadsbestuur, opnieuw per sector, een reeks informatieavonden (najaar 2016) waar de verfijningen en wijzigingen aan het Circulatieplan werden voorgesteld.

Vier bijeenkomsten

Uiteindelijk kwam het Burgerkabinet viermaal bijeen, in de periode juni 2017 - mei 2018, na een installatievergadering op 22 maart 2017. De leden van het kabinet bepaalden hierbij zelf de agenda van de bijeenkomsten. 

Zeven thema’s kwamen uit de bus als agendapunten voor de eerste bijeenkomst van het Burgerkabinet: (1) de economische impact van het Circulatieplan, (2) de sociale impact, (3) het systeem van de vergunningen, (4) de alternatieve manieren waarop mensen zich kunnen verplaatsen, (5) concrete verkeerstechnische knelpunten, (6) het openbaar vervoer en (7) de milieu-impact van het Circulatieplan. 
Op donderdag 31 mei 2018 kwam het Burgerkabinet een laatste keer samen. Het opzet van dit vierde en laatste Burgerkabinet verschilde van de vorige drie bijeenkomsten. Het Gentse stadsbestuur gaf feedback aan de leden van het Burgerkabinet over de adviezen die zij tijdens de derde bijeenkomst formuleerden. Deze terugkoppeling kwam er op vraag van de voorzitter van het Burgerkabinet Bram Verschuere. Op die manier kregen de leden duidelijkheid over de resultaten van hun engagement in het Burgerkabinet.

 

Het resultaat van het Burgerkabinet

Het Burgerkabinet leverde in totaal 186 adviezen af aan het Gentse stadsbestuur. Op al deze adviezen kregen de leden zowel mondeling als schriftelijk feedback van Burgemeester Daniël Termont en schepen van mobiliteit en openbare werken Filip Watteeuw.

Meteen vanaf de opstart van het Burgerkabinet hechtten we er belang aan om een continue kwaliteitsbewaking te garanderen en waar nodig bijsturing te doen. Hiervoor werkten we samen met de professoren Carl Devos en Nicolas Bouteca van de Universiteit Gent, vakgroep Politieke Wetenschappen. Daarnaast deden we na afloop een uitgebreide evaluatie.

 

 

Evaluatienota Burgerkabinet

Lees de evaluatienota van het Burgerkabinet PDF (3.18 MB)

Overzicht ideeën en bemerkingen Burgerkabinet

De leden van het Burgerkabinet gaven heel wat ideeën en bemerkingen mee over het circulatieplan in functie van bijsturing van het plan.

Bekijk de ideeën en bemerkingen van het Burgerkabinet XLSX (41.19 kB)