Stadsmarketingfonds

Je organiseert een activiteit die Gent nationale of internationale uitstraling geeft? Vraag dan jouw subsidie via het Stadsmarketingfonds.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent kent subsidies toe uit het Stadsmarketingfonds aan organisatoren van evenementen en promotionele activiteiten met een nationale en/of internationale uitstraling. Deze evenementen moeten tot doel hebben de naamsbekendheid en het imago van Gent in binnen- en buitenland op een duurzame manier te versterken bij bewoners, bedrijven en bezoekers. 

Wat zijn de voorwaarden?

Type activiteiten

Algemeen komen volgende type activiteiten in aanmerking voor subsidiëring door het Stadsmarketingfonds:

 • Evenementen die plaatsvinden in Gent
 • Tv-programma’s, films, boeken, cd’s, multimedia gelinkt aan Gent
 • Congressen en seminaries die plaatsvinden in Gent
 • Internationale sportevenementen in Gent
 • Evenementen van Gentse spelers buiten Gent (België of buitenland)
 • Activiteiten en evenementen in Gent in het kader van creatieve economie

Specifiek voor projecten in het kader van het cultureel-toeristisch ‘OMG! Van Eyck was here’ kan het gaan om volgende type activiteiten:

 • Evenementen die plaatsvinden in Gent
 • Tv-programma’s, films, boeken, cd’s, multimedia gelinkt aan Gent
 • Congressen en seminaries die plaatsvinden in Gent
 • Internationale sportevenementen in Gent
 • Evenementen van Gentse spelers buiten Gent (België of buitenland)
 • Activiteiten en evenementen in Gent in het kader van creatieve economie

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden in het algemeen beoordeeld op basis van volgende voorwaarden:

 • Relatie met Gent en /of de speerpunten van het beleid
 • Publieksbereik
 • Promotionele return
 • Economische return
 • Duur
 • Uitzonderlijk karakter

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • Als aanvrager geef je zelf aan hoeveel subsidie je wens
 • De subsidie kan maximaal  50% bedragen van de totale kosten van de activiteit.
 • Het precieze bedrag van de subsidie wordt op basis van het dossier en na advies van de jury door het College van Burgemeester en Schepenen vastgelegd

Wat heb ik nodig?

Naast het ondertekende aanvraagformulier (via mail of post) verwachten we ook enkele verplichte bijlagen: 

 • Een gedetailleerde balans van de verwachte inkomsten en uitgaven.
 • Verslag van beheer en financiële toestand van de aanvrager indien het gevraagde subsidiebedrag hoger dan een bepaald bedrag (zie reglement) is.

Welke stappen zijn er?

Hoe dien je de aanvraag in?

 • Download het ‘Aanvraagformulier voor ondersteuning via het Stadsmarketingsfonds 
 • Vul deze documenten correct in.
 • Onderteken en bezorg het aan:

Stad Gent, college van burgemeester en schepenen
t.a.v. Dienst Internationale Relaties en Netwerken, stadhuis
Botermarkt 1
9000 GENT

Of mail naar stadsmarketing@stad.gent


Wat gebeurt er na de aanvraag?

 • Nadat je je aanvraag hebt gedaan, krijg je binnen de 10 werkdagen een ontvangstbevestiging. 
 • Een aanvraag dien je in principe minimum 6 maand voor de activiteit in. De voorzitter van de jury kan bij gemotiveerd verzoek een afwijking op deze termijn toestaan. 
 • Een jury bestaande uit ambtelijke experten en voorgezeten door de Algemeen Directeur van de Stad Gent beoordeelt je aanvraag en stelt een advies op.
 • Dit advies wordt vervolgens voorgelegd voor goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Na de beslissing van het college krijg je hierover een brief. Dit gebeurt ten laatste 4 maand na het versturen van het ontvangstbewijs.
 • Indien je een subsidie krijgt wordt na overleg een individuele samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Die wordt ook voorgelegd aan het college. 
 • Na goedkeuring door het college onderteken je de overeenkomst
 • De eerste schijf van de subsidie wordt uitbetaald nadat jij en de Stad Gent de  overeenkomst ondertekend hebben. De eerste schijf bedraagt in het algemeen 70% van het subsidiebedrag.
 • Na afloop van de activiteiten en nadat je een evaluatie hebt ingediend, ontvang je de 2e schijf: algemeen 30% van het subsidiebedrag.

Regelgeving

Subsidiereglement Stadsmarketingfonds