Renovatie kaaimuren Handelsdok, Achterdok en Houtdok

Rondom het volledige wateroppervlak van de dokken bevindt zich een kleine vijf kilometer kaaimuur. Grote delen ervan werden gerenoveerd.

Rondom het volledige wateroppervlak van de dokken bevindt zich een kleine vijf kilometer kaaimuur. Een technische studie toonde aan dat een belangrijk deel ervan, in hoofdzaak aan de oostkant van het water, aan herstelling toe was. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de Vlaamse Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv staan in voor de renovatie van deze muren.

 

Verlaagd wandelpad aan het Handelsdok

De kaaimuur aan de oostzijde van het Handelsdok werd als eerste aangepakt. Een kleine drie meter vóór de bestaande kade bouwde de aannemer een volledig nieuwe kaaimuur, over de hele lengte van het Handelsdok. Door vervolgens een houten loopvloer tussen beide muren te leggen, ontstond een verlaagd wandelpad dat meteen ook als toegangsweg tot de woonboten dienst doet. De werken werden eind 2013 afgerond.

 

Wandelgalerij rond het Houtdok

De historische kaaimuren aan het Houtdok hebben een stevige opwaardering gekregen. Rondom het hele dok zijn de twee rijen van bakstenen bogen, waarvan vroeger enkel de voorste rij zichtbaar was, hersteld. De ruimte tussen beide rijen is als open wandelgalerij aangelegd.

Aan de waterzijde van de bogenrijen ligt een nieuwe promenade. Tegelijk werd een deel van het water gedempt, waarna de Stad Gent dit stuk omtovert tot recreatieve zone, met strand, groen en moeras. Nog vanaf 2017 legt de Stad een wijkpark aan rond de oevers van het dok. Pas als deze werken zijn afgerond, is ook de wandelpromenade voor het publiek toegankelijk.

Later komt er in het Houtdok nog een jachthaven. Daarom maakte ook de bouw van een hellend vlak met aanlegsteiger deel uit van de werken.

Naast de bakstenen bogen, werden bij de renovatie van de kaaimuur ook andere restanten uit het verleden bewaard. De arduinen hellingen rondom het dok, enkele waardevolle houtkanten langs het water en restanten van de oude bokkraan aan de westzijde van het dok: allemaal zijn ze in de plannen geïntegreerd. Ze zorgen mee voor het unieke karakter van het openbaar domein in de Oude Dokken.

Kaaimuur Achterdok: wandelen langs het water

Na de kaaimuren aan het Handelsdok en het Houtdok kregen ook de kaaimuur aan de oostzijde van het Achterdok, langs de Kleindokkaai, een serieuze opknapbeurt. Enkele meters voor de bestaande muur komt een nieuwe wand, op dezelfde hoogte van de oude kaaimuur. Dat maakt het kaaivlak ernaast meteen ook een stukje breder.

Waar het water iets breder wordt, gaat het Achterdok over in het Handelsdok. Op die plek gaat het nieuwe stuk kaaivlak ruim een meter naar beneden. Zo sluit het naadloos aan op het verlaagde wandelpad langs het Handelsdok.