Sporten in buurtsporthal Melopee

In het stadsgebouw Melopee is er op de derde en vierde verdieping een buurtsporthal.

Langs de Schipperskaai staat het gloednieuwe stadsgebouw met een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een buurtsporthal. Het Stadsgebouw kreeg de naam Melopee.

De sporthal ligt op de derde verdieping van het gebouw en neemt twee verdiepingen in beslag. Vanuit de bar op het bovenste verdiep kijk je uit op het sportveld.

Overdag sporten de leerlingen er in de sporthal, na schooltijd is het aan de rest van de buurt. In het aanbod vind je een grote brok naschoolse sportieve activiteiten gericht op kinderen maar ook worstelen, capoeira, korfbal, badminton en nog veel meer.

Ook bewoners van de nieuwe wijk zullen van de infrastructuur kunnen genieten. Ze kunnen volop gebruik maken van de sporthal.

Buitenruimte

Aansluitend op het effectieve gebouw staat aan de kant van de Schipperskaai een grote stalen buitenkamer, een soort reusachtige pergola met ongeveer dezelfde afmetingen als het gebouw zelf. Daarin worden verschillende buitenruimtes gestapeld, zodat ze meteen in verbinding staan met de functie waar ze bijhoren. De open sportkooi is opgevat als een kleine kamer die in de grote is opgehangen.

Kenmerkend voor de constructie is een staalskelet, dat met een metalen gaas is overspannen. Een groene begroeiing zal op termijn zorgen voor een intieme sfeer in de buitenkamer. Uit de groene wanden van de buitenkamer zijn verschillende grote ‘ramen’ gesneden. Op die manier blijft de relatie met de omgeving altijd verzekerd en is er vanuit het gebouw aan de Koopvaardijlaan nog altijd zicht op het water, plein of park.

Verhouding met de buurt

Het Stadsgebouw sluit naadloos aan op de directe omgeving. Het gebouw zelf bevindt zich naast het marktplein. De groene open ruimte bevindt zich dan weer naast de toekomstige bebouwing in het woonproject. Op die manier behoudt iedereen een optimaal zicht op groen en water. De hoofdingang van het gebouw bevindt zich vlak naast het marktplein van het woonproject. Ook langs de Koopvaardijlaan is er een ingang.

Doorheen het volledige woonproject langs de Schipperskaai slingert een speellint, een soort informele route die de verschillende onderdelen van het project met elkaar verbindt. Dit speellint loopt ook doorheen het Stadsgebouw. De doorgang tussen de buitenruimte van het kinderdagverblijf en de speelplaats van de kleuters sluit vlot aan op het buurtpark in het zuiden en het marktplein in het noorden. 

 

Passief

De ambities op het vlak van duurzaamheid en energievoorziening liggen hoog in de Oude Dokken. Het Stadsgebouw is opgevat als een passiefgebouw.

Voor de verwarming sluit het Stadsgebouw aan op het systeem van energievoorziening dat ook voor het omliggende woonproject De Nieuwe Dokken gebruikt zal worden. Een derde van de warmtebehoefte wordt voorzien op basis van gft-resten en afvalwater. De overige warmte zal van een naburig bedrijf komen. De technologie daarvoor heet Zawent (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning).