Erfgoed in de Oude Dokken

Het industriële verleden van de Oude Dokken kan je moeilijk vergeten, dankzij het historische kraanlandschap.

Tot het einde van de vorige eeuw maakten de Oude Dokken deel uit van het Gentse havengebied. Toen de havenactiviteiten er rond de laatste eeuwwisseling voorgoed verdwenen, werden de toekomstplannen voor de dokken snel duidelijk. De ligging van de Oude Dokken zorgt er namelijk voor dat het een ideale plek is om te wonen. Toch mag het industriële verleden van de dokken niet vergeten worden.

Om het rijk havenverleden te laten voortleven worden oude kranen, sporen, aanmeerpalen en andere typische havenelementen behouden en krijgen ze een nieuwe rol in het gebied.

Historisch kranenlandschap

Van alle industriële objecten die er opnieuw een plek krijgen zijn de historische kranen de opvallendste. Ooit domineerden de kranen het uitzicht van de oude havendokken in het noordoosten van de stad. Samen met de havenactiviteiten verdwenen ze haast allemaal.

De blauwe kraan aan Dok Noord werd eind 2008 al gerenoveerd met EFRO-subsidies. Ook de groene kraan ter hoogte van de betoncentrale is al jaren een bekend ijkpunt. In 2016 werd de skyline aangevuld met twee blauwe havenkranen aan de heraangelegde Schipperskaai.

Ondertussen kreeg de buurt er nog eens drie kranen bij. De hydraulische ‘Sobemai’-kraan dateert van 1988 en was voorheen eigendom van Euroports. De 150 ton wegende kraan komt op de Kleindokkaai en wordt het nieuwe uitkijkpunt over de Oude Dokken.

De hoogste van het gezelschap is de ‘ST1-kraan’: haar 370 ton zullen het park bij het Houtdok domineren, anderhalve kilometer noordelijker. De kraan uit 1983 zal dienst doen als uitkijkpunt van waaruit bewoners en bezoekers de volledige Oude Dokken tot aan de Dampoort kunnen overschouwen. De kraan was eigendom van Euroports in de Gentse haven en kreeg ondertussen als een schilderbeurt.

Tot slot komt de ‘Titan Anversois’ er nog bij. Deze kraan is de oudste en ook de kleinste van het hele kranenensemble. Deze kraan kreeg een ereplaats aan het water van de Oude Dokken, ter hoogte van de Handelsdokkaai. Zo’n 25 jaar geleden werd ze geschonken aan het MIAT (Museum over industrie, arbeid en textiel). Door het kraantje terug buiten te plaatsen in haar oorspronkelijke omgeving kan het fungeren als landmark en als “ambassadrice” voor het MIAT.

Overzicht van de kranen in de Oude Dokken

Bekijk ze hier op een kaart. PDF (3.17 MB)

Sporen uit het verleden

Niet alleen opvallende havenkranen herinneren aan het maritiem-industrieel verleden van een gebied. Overal in de Oude Dokken vind je tal van andere typische verwijzingen naar het maritieme en industriële verleden. Zo werden de promenades ingericht met behoud van sporen en wissels, integratie van nieuwe maritieme elementen en spelprikkels.

Met de financiële steun van: