Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie


Stedelijk Onderwijs Gent wil schoolteams blijven professionaliseren. Onze pedagogische begeleiders ondersteunen en versterken leerkrachten, directeurs, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, secretariaatsmedewerkers, ICT-coördinatoren… zodat zij op hun beurt onderwijs van de bovenste plank kunnen bieden en zodat alle leerlingen maximale ontwikkelingskansen krijgen. De 5 pijlers van het Stedelijk Onderwijs Gent zijn hierbij een belangrijke leidraad. 

Pedagogische begeleiding vertrekt vanuit het idee dat iedere school (en ook de pedagogische begeleiding zelf) een lerende organisatie is. We geloven in de mogelijkheden van onze professionals en in de meerwaarde van samenwerking. 

Binnen het Stedelijk Onderwijs Gent krijgt elke school specifiek enkele pedagogische begeleiders toegewezen. Samen zoeken ze naar een antwoord op concrete vragen van de school. Misschien wil een leerkracht concrete tips rond portfoliowerking in de klas? Of zit het hele team met vragen rond ICT en mediawijsheid, rond een inclusief zorgbeleid of bewegend leren? 

Op het niveau van leerkracht, klas, team, school en scholengroep zoekt de pedagogische begeleider naar de juiste procesbegeleiding, materiaalontwikkeling en vorming.

We staan dicht bij de scholen, maar leggen ook de brug naar de expertise van collega-begeleiders en externe partners met de juiste knowhow. Vanuit deze kruisbestuiving zetten we ook regelmatig onze schouders onder beleidsvoorbereidend werk. Zo ondersteunen we de scholen ook structureel in sterke onderwijskwaliteit.
 

Locatie