ACCS NL - Openingsuren en adressen

Extra informatie

Staat in voor de inning van parkeerretributies, GAS-boetes en administratieve geldboetes LEZ en laattijdige retributies voor de LEZ bij personen gedomicilieerd in Nederland/houders van Nederlandse nummerplaten.
Je kan via hen ook verweer indienen.

Bereikbaarheid

Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 7.30 tot 21 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur.