Lerende Euregio Scheldemond

Onderwijscentrum Gent zet binnen dit project proeftuinen op met Gentse scholen en bedrijven binnen het studiegebied mechanica/elektriciteit.

Aan beide zijden van de grens heerst krapte op de arbeidsmarkt voor technische- en zorgprofielen.

Bedrijven krijgen vacatures voor technisch geschoold personeel moeilijk ingevuld, wat leidt tot knelpuntberoepen. Tegelijkertijd blijft de instroom van studenten in het technisch onderwijs onvoldoende, ondanks inspanningen zoals het STEM-actieplan in Vlaanderen en het Nederlandse Techniekpact.


Het project Lerende Euregio Scheldemond wil de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de techniek- en zorgsector wegwerken. Concreet wordt er ingezet op het aantrekkelijker maken van knelpuntopleidingen door middel van promotie en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die deze bieden op de arbeidsmarkt.

De opleidingen worden ook kwalitatief versterkt door de introductie van werkplekleren. Zo zal er in verschillende proeftuinen geëxperimenteerd worden met hybride leervormen. Door de bedrijfspraktijk als een leeromgeving te gebruiken, zullen de competenties van de afgestudeerden van morgen beter aansluiten op de behoeften van het bedrijfsleven. Tevens wordt grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit bevorderd door middel van netwerkvorming, informatieverstrekking, en competentie vertaaloefeningen.


Met deze acties zet een breed consortium van 15 partners zich gedurende drie jaar in voor een sterkere benutting van het arbeidspotentieel en een beter functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. 

Er bestaat binnen dit project een mogelijkheid voor scholen, besturen en bedrijven om een beperkte subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van concrete, kleinschalige grensoverschrijdende acties. Deze acties staan allen in het teken van de bevordering van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Geïnteresseerde scholen, besturen en bedrijven kunnen gedurende de hele looptijd van het LES project (tot uiterlijk 30 september 2021) intekenen op de permanent openstaande oproep. Alle info hierover kan je vinden in dit filmpje of in de praktische gids over het LES- fonds.

Onderwijscentrum Gent werkt binnen dit project aan het opzetten van proeftuinen met Gentse scholen en Gentse bedrijven die zich situeren op het studiegebied mechanica/elektriciteit. In deze proeftuinen nemen we de ruimte om te experimenteren rond de noden en sterktes van de bedrijven, de scholen en de leerlingen van de 3de graad BSO/TSO. We zetten lerende netwerken tussen de Gentse bedrijven en scholen op maar ook grensoverschrijdend, met Nederlandse partners. Op deze manier willen de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen en een duurzaam partnerschap opzetten.