Ondersteuningsaanbod diversiteit en onderwijs

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Schrijf hier de titel zoals deze ook via jullie kanalen gecommuniceerd wordt

Geef in twee of drie zinnen (max. 200 karakters) weer wat het aanbod inhoudt. 

Omschrijf uitgebreid het aanbod in een aantal zinnen (maximaal 750 karakters). 

Wat is het doel van het aanbod?
Wat is de focus van het aanbod?
Over wat voor soort aanbod gaat het?
Is het aanbod betalend of gratis?
Voor welk onderwijsniveau is het aanbod bedoeld?
Welk doelpubliek beoog je met het aanbod?
Wordt er begeleiding voorzien?
Waar kan je terecht voor meer info?