Voorkom stage-uitval met ondersteuning van vzw JES

Tectura Groenkouter schakelde vzw JES in voor hulp bij stage-uitval opdat meer leerlingen hun einddiploma zouden behalen. En met succes!

In 2020 contacteerde Tectura Groenkouter Lieselotte Mares van vzw JES met een algemene vraag rond stage-uitval. Daaruit vloeiden meerdere trajecten voort, waaronder een traject met het zesde jaar elektriciteit. Kurt Mertens, leerlingenbegeleider voor de derde graad BSO op Tectura Groenkouter, was daar nauw bij betrokken.  

Kurt, waarom had Tectura Groenkouter hulp nodig? 

Kurt: “In onze school gaan leerlingen al op stage in het eerste jaar van de derde graad, terwijl dat in de meeste scholen pas vanaf het tweede jaar is. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zo snel mogelijk werkervaring opdoen. Zo kunnen leerkrachten ook beter inschatten of een leerling arbeidsrijp en -bereid is. Vanaf het vierde jaar leren we hen ook al hoe ze moeten solliciteren voor een stageplaats. 
We merkten dat heel wat van onze leerlingen daar moeite mee hebben. Ze missen de nodige sociale vaardigheden en bepaalde basiscompetenties om dat goed te doen. Daarnaast voelen heel wat leerlingen zich onzeker over hun kennis en over hoe ze die kunnen inzetten op de werkvloer. Corona heeft daar zeker een rol in gespeeld. Daardoor konden er immers heel wat belangrijke theorielessen, maar óók praktijklessen, niet doorgaan de afgelopen jaren. 

Naast de begeleiding die we zelf voorzien, zochten we al enkele jaren goede externe ondersteuning om dit probleem grondig aan te pakken. We wilden heel intensief, en voor een langere periode, met een groep leerlingen aan de slag gaan. Dat was exact wat vzw JES voor ons kon betekenen.” 

Lieselotte: “Inderdaad! Bij JES bieden we voltijdse BSO-scholen trajecten aan waarbij we hen ondersteunen rond stages. Veel jongeren beginnen onvoldoende voorbereid of met de ‘verkeerde’ verwachtingen aan hun stageperiode, of hebben onvoldoende omkadering voor en tijdens hun stageperiode. Het resultaat is dat jongeren hun stage niet afmaken en zo hun diploma niet behalen. Met onze trajecten willen we een kernteam van de school versterken in hun competenties rond stage-uitval voorkomen. We hebben geen kant-en-klare trajecten, maar werken steeds op basis van de noden en vragen van de school. Onze schoolspecifieke ondersteuning kan over verschillende schooljaren lopen, waardoor we de jongeren intensief kunnen opvolgen en het kernteam goed kunnen begeleiden.” 

In 2020 startten jullie een traject met vzw JES. Hoe zag de beginsituatie eruit? 

Kurt: “We kozen ervoor om een eenjarig traject te lopen met de klas 6 BSO elektriciteit. In 2020 zaten daar in totaal acht leerlingen, allemaal meerderjarig en allemaal met een grote ‘emotionele’ rugzak. We stelden bij de meerderheid dan ook veel problematische afwezigheden vast wat zich meteen vertaalde in slechtere schoolprestaties. Ze waren gedemotiveerd en redeneerden: “Waarom moeten we naar school komen terwijl we geld kunnen verdienen als we gaan werken?” Want ja, de meeste leerlingen zijn niet te beroerd om te werken. Dat doen ze na de schooluren, tijdens de vakanties, in het weekend. Vaak is dat zelfs nachtwerk. Het probleem is dat zij een schoolcultuur missen én dat ze meerderjarig zijn waardoor wij als school de ouders niet kunnen inschakelen om hen mee te motiveren. We wilden vooral dat ze de ernst van school inzagen, dat ze begrepen hoe belangrijk een diploma is in hun beroepsleven later.” 

Lieselotte, hoe zag jullie hulp eruit? 

Lieselotte: “We startten met een aantal vormingen in de klas over sleutelcompetenties, wat jongeren mogen verwachten van een stage, wat niet, hoe je een stageplaats vindt, enzovoort. Een aantal jongeren die bij de start van de stageperiode geen stageplaats hadden kregen een voormiddag extra sollicitatietraining en concrete hulp bij het bellen en mailen naar bedrijven met een mogelijke stageplaats. 
We hielden ook een reflectiemoment in de klas waarbij de leerlingen konden vertellen over eerdere stage-ervaringen. Daaruit bleek dat heel wat leerlingen een slechte ervaring achter de rug hadden. Deels kwam dat door corona: tijdens de coronaperiode mochten leerkrachten niet op de werkplek komen, waardoor er weinig zicht was op het verloop van de stage. In het algemeen waren de jongeren gedemotiveerd en niet happig om een volgende stageperiode aan te vatten. Door met hen in gesprek te gaan en hen handvaten aan te reiken om beter op te komen voor zichzelf, konden we die negatieve sfeer omdraaien.” 

Wat was uiteindelijk het resultaat?  

Kurt: “We zijn zeer tevreden over de begeleiding van vzw JES. Uiteindelijk behaalden zeven van de acht leerlingen uit 6 BSO elektriciteit hun diploma secundair onderwijs. Dat is echt een groot succes na een tweetal moeilijke jaren!”

Kan jouw school ook ondersteuning gebruiken tegen stage-uitval?

Contacteer Lieselotte Mares via lieselotte.mares@jes.be of via 0478 98 02 22. 

Dit artikel afdrukken?

Vond je dit een leuk artikel? Wil je het graag op papier? Dat kan!

klik hier om een printversie te openen PDF (580.73 kB)