Start-2-Run voor de fun

Meer dan 400 leerlingen van de 7 wijkscholen van Sluizeken-Tolhuis-Dok-Ham gaven het beste van zichzelf tijdens het loopevent Start-to-Run.

Deelnemen is belangrijker dan winnen

Het parcours bestond uit een kilometer lange lus door het Kapitein Zeppospark waarbij de leerlingen zelf beslisten hoeveel rondjes ze liepen. Twee rondjes was goed voor een bronzen medaille, 4 voor een zilveren en 6 voor een gouden. Als op het einde van de run de gouden medailles bijna uitgeput blijken te zijn, dan kunnen we spreken van een meer dan geslaagd event. Olivier Poelman, turnleerkracht van basisschool Dokata en een van de initiatiefnemers van dit jaarlijkse loopevent, is dan ook zeer tevreden. “Ik denk dat we goed in onze opzet geslaagd zijn: kinderen laten bewegen en aanzetten om vaker te sporten. We hebben er bewust geen wedstrijd van gemaakt. Iedereen gaat met een medaille naar huis. We willen de leerlingen laten zien dat iedereen met een beetje inspanning kan lopen en dat deelnemen belangrijk is dan winnen.”

Intense samenwerking met de buurt

Toen Olivier in 2004 de run voor de eerste keer organiseerde was dat een eerder kleinschalig gebeuren met weinig randactiviteiten. Vandaag doen niet alleen de 7 wijkscholen – De Buurt, De Mozaïek, De Triangel, Het Klaverblad, Dokata, Blaisantnest en Muzische Leerthuis Melopee – mee, ook Brede School, wijkgezondheidscentrum De Sleep, vzw Sportaround, Buurtsport, vzw Jong en de Jeugddienst van Stad Gent zijn van de partij. Olivier: “Als voorbereiding op vandaag organiseerden we bijvoorbeeld samen met vzw Sportaround naschoolse looptrainingen. Daarbij namen we de kinderen mee naar verschillende locaties in de wijk. Zo konden ze andere kinderen leren kennen en leuke pleintjes en parkjes ontdekken om te voetballen en te spelen.”

Fruitmama’s én papa’s

Wie ook mee de run organiseerde en in goed banen leidde is Brede School-coördinator van de wijk Lotte De Vuyst. Zij bracht de verschillende wijkpartners samen. “We wilden van de gelegenheid profiteren om het sportaanbod in de wijk onder de aandacht van de ouders te brengen. Daarom zijn er verschillende infostandjes aanwezig met extra info over bepaalde sporten. Ook de Jeugddienst van Stad Gent was op post waar ouders zelfs meteen een Uitpas konden bekomen.” Aan alles was er gedacht: er was een opwarming, stretching, muziek, medailles, borstnummers, waterbevoorrading, fruit... Lotte: “De brugfiguren van de verschillende wijkscholen schakelden mama’s en papa’s in om fruit te snijden en aan de bevoorrading te staan. Zo betrokken we ook hen actief bij het event.”

Burger Boef

Wie ook niet kon ontbreken vandaag was Boris Boef, aka Burger Boef. Vanop het podium moedigt hij de lopers enthousiast aan er nog een rondje bij te doen. “Boris Boef is de mascotte van het project Burger Boef dat kinderen op een niet-belerende, speels-creatieve en kunstzinnige manier uitdaagt om zo gevarieerd mogelijke voeding te proeven. Het project loopt in alle wijkscholen en alle leerlingen kennen hem. Hij hoort dus helemaal thuis op een event dat een gezonde levensstijl promoot”, zegt Lotte.