Geef thuistaal een plek op school

GOK-coördinator Evy van Sint-Gregorius ziet alleen maar positieve effecten sinds de leerlingen ook hun thuistaal mogen spreken op school.

Nood aan afspraken 

Evy: "Een aantal jaar geleden voelden we zowel bij de leerkrachten, leerlingen als ouders een grote nood om rond taal te werken. Je moet weten dat er hier wel 15 verschillende talen gesproken worden. Als school hadden we toen nog geen visie over hoe om te gaan met meertaligheid en dat zorgde voor heel wat onzekerheid. Mogen kinderen hun thuistaal spreken in de klas? Op de speelplaats? Aan de schoolpoort? Daar hadden we als school geen antwoord op. Hoog tijd dus voor duidelijke afspraken en coaching van het schoolteam."

GOK-team meertaligheid 

Een GOK-team rond meertaligheid met vertegenwoordigers uit elke doelgroep zag het levenslicht en contacteerde Onderwijscentrum Gent voor extra ondersteuning. Het team kwam in contact met Ayşİşçi, expert in meertaligheid, die tweemaal een lezing kwam geven aan het voltallige schoolteam over de troeven van meertaligheid. Evy: "We wilden de neuzen van het personeel in dezelfde richting krijgen, zonder daarbij voorbij te gaan aan hun mening. De functionele inzet van meertaligheid is wetenschappelijk gefundeerd en onderbouwd en die theorie wilden wij vertalen naar de praktijk."

Taal als deel van identiteit 

Weerstand tegen meertaligheid op school heeft vaak te maken met gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Als leerkracht heb je graag de touwtjes in handen. Wanneer je je leerlingen niet verstaat omdat ze onderling geen Nederlands spreken, dan kun je het gevoel krijgen geen vat meer te hebben op de situatie. "Nochtans is het belangrijk om als leerkracht op een respectvolle manier om te gaan met de thuistaal van iedere leerling", zegt Evy. "Taal is een onderdeel van ieders identiteit en als je die niet toelaat dan ontneem je kinderen dus een stuk van wie ze zijn. Het is beter om de diverse talen een plaats te geven in de klas. Kinderen zullen zich beter en zelfverzekerder voelen, waardoor ze ook beter zullen presteren."

Acties rond meertaligheid op school 

Met steun van de directie ondernam het GOK-team verschillende acties om het schoolteam te ondersteunen bij de stap naar meertaligheid in de klas en op de speelplaats. Op enkele belangrijke plaatsen hangen pictogrammen met daarop het woord in verschillende talen zoals speelplaats, secretariaat, vuilbakken… Op de speelplaats hangen de vlaggen van de thuislanden van de leerlingen te wapperen, er is een pictogram-woordenboek en een meertalig liedjesboek in gebruik. Vorig jaar was er een studiedag die volledig in het teken stond van taal met tien workshops waarbij het team effectief zaken kon uitwerken rond taal en meertaligheid. "Onze inspanningen lonen", zegt Evy. "Het is merkbaar dat kinderen zich beter in hun vel voelen nu ze in bepaalde situaties hun thuistaal mogen spreken. Ook voor leerkrachten bieden de afspraken een houvast en is meertaligheid op school niet langer een taboe, iedereen mag met respect zijn mening daarover kwijt. Een laatste niet onbelangrijk gevolg is dat we nu meer ouders bereiken, iets wat niet evident is voor een school in het buitengewoon onderwijs zonder schoolpoortcultuur."