Gedeelde kennis is dubbele kracht

Zes buurtscholen gaan bij elkaar op bezoek, wisselen ervaringen uit en pakken gemeenschappelijke problemen aan.

Twee jaar geleden bracht Lotte De Vuyst, Brede School-coördinator van de buurt Sluizeken Tolhuis Ham Dok, de leerkrachten van de zes buurtscholen voor de eerste keer samen. Het werd een geslaagde avond die vooral smaakte naar méér. Lotte: “Dat eerste onderwijscafé kwam er op initiatief van de directeurs van de zes basisscholen: De Triangel, Dokata, De Mozaïek, Methodeschool De Buurt, Freinetschool De Sassepoort en Muzische leerThuis Melopee. Zij vonden het belangrijk om hun collega’s uit de buurt beter te leren kennen want uiteindelijk werken ze allemaal met kinderen uit dezelfde buurt en staan ze voor dezelfde uitdagingen.”

Informele uitwisseling

Uit het eerste onderwijscafé bleek vooral veel goesting bij de verschillende schoolteams om elkaar verder te leren kennen. Ze gaven aan dat ze niet per se rond een thema wilden werken, gewoon elkaar informeel ontmoeten, was voldoende. Lotte: “Ik hoorde van verschillende leerkrachten dat ze wel eens bij elkaar in de klas wilden gaan kijken. De sfeer opsnuiven en wat ideeën opdoen.” Daarom zorgt Lotte er nu voor dat de leerkrachten van de zes scholen, per leerjaar, jaarlijks één keer bij elkaar op bezoek kunnen gaan. Een carrouselsysteem maakt dat iedere school op haar beurt gastschool is.

Ideeën opdoen

Begin dit jaar verwelkomden de kleuterjuffen van De Triangel hun collega’s uit de andere scholen in hun klas. Ook Anneleen Van Pamel, juf in de derde kleuterklas in Dokata, was erbij: “Ik vond het superinteressant om eens een kijkje te nemen in de kleuterklassen van De Triangel. Ik was al langer benieuwd om te zien hoe andere juffen bepaalde zaken aanpakken. Zo’n informeel klasbezoek is de ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en de dingen vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ik heb toen een pak nieuwe ideeën opgedaan voor in mijn eigen klas, bijvoorbeeld over hoe je kinderen met rolkaartjes kunt stimuleren in hun spel of hoe belangrijk het is om zelf mee te spelen.”

Rozengeur en maneschijn

Uit de reacties van de leerkrachten blijkt dat ze vooral het aspect van herkenning waardevol vinden. Lotte: “Horen dat het op een andere school ook niet altijd rozengeur en maneschijn is, doet wel eens deugd. De leerkrachten kunnen hun hart luchten bij elkaar en voelen zich gesteund. Dat geeft energie om er weer elke dag voor te gaan.” Lotte hoopt dat de onderwijscafés de scholen in de toekomst zullen helpen om nog meer met elkaar samen te werken, een gedeelde sportdag ofzo.. Voor Anneleen mogen er alleszins meerdere klasbezoeken per jaar zijn. Anneleen: “Door elkaar vaker te zien, kun je feedback geven en krijgen op zaken die je vorige keer hebt gezien en hebt toegepast in je eigen klas. Wat ook nog interessant zou zijn, is een lesuur of een dag bij elkaar meevolgen. Dan pas zie je hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toegaat.”

Dit artikel afdrukken?

Vond je dit een leuk artikel? Wil je het graag op papier? Dat kan!

Klik hier om een printversie te openen PDF (849 kB)