De magie van voorlezen

De 5de-jaars 'Opvoeding en begeleiding' van secundaire school BenedictusPoort ontdekken de magie van voorlezen tijdens het vertelfestival.

Een onbekende klas. 22 paar kleuteroogjes die je verwachtingsvol aankijken. Je zou voor minder zenuwachtig worden. Toch gaan de leerlingen van het 5e jaar Opvoeding en begeleiding van secundaire school BenedictusPoort de uitdaging aan. Vier keer gaan ze voorlezen in de klassen van de oudste kleuters van basisschool De Kleurdoos. Op het einde van het project hebben ze er een pak ervaring bij in het voorlezen en in interactie gaan met de kinderen. 

Dit project maakt deel uit van het jaarlijkse Vertelfestival dat Brede School in de wijk organiseert. Tijdens de vertelmomenten ontdekken kinderen het plezier van taal en verdwijnen ze in de magie van een verhaal. Kleuterjuf Heleen vertelt: “De kleuters houden er sowieso van om voorgelezen te worden. Het feit dat er eens iemand anders komt voorlezen, maakt het extra boeiend. Ondanks dat de kinderen de studenten niet kennen, gaan ze meteen op in het verhaal en stellen ze veel vragen over het boek.”   

Eén been in de praktijk 

Leerkracht Mieke van BenedictusPoort bevestigt dat de kleuters enthousiast meedoen. Toch blijven de vertelmomenten een uitdaging voor haar leerlingen. “Je merkt dat de leerlingen nog geremd zijn in hun interactie. Daarom oefenen we op luid genoeg praten, durven intonatie gebruiken en ingaan op wat de kindjes aanbrengen. Onze leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma verder studeren of onmiddellijk aan de slag gaan als kinderbegeleider. Door deze oefening leren ze het belang van taal en voorlezen inzien en doen ze praktijkervaring op die ze later tijdens stages en in hun beroep kunnen toepassen.”  

De leerlingen beginnen natuurlijk niet onvoorbereid aan het project. Ze startten met een bezoek aan de kinderafdeling van de bibliotheek om het aanbod kinderboekjes te verkennen. Daarna oefenden ze in hun vertrouwde klasomgeving met de tips en tricks die ze van lerares Mieke gekregen hadden. Als laatste stap volgde het bezoek aan De Kleurdoos. “De leerlingen werden een beetje voor de leeuwen gegooid doordat ze op onbekend terrein kwamen. Ze waren zenuwachtig, maar toch konden ze hun aandacht vooral op de kinderen richten. Ik zie ook wel verbetering en merk dat ze mijn tips en die van de kleuterjuf ter harte nemen. Voor hen is dit een succeservaring omdat de kleuters heel aandachtig luisteren. Wanneer er toch een kleutertje het te bont maakt, kan de juf ingrijpen.”  

Groeiproces 

Beide partijen zijn enthousiast om het project te hernemen, mits enkele aanpassingen. “In de toekomst zullen wij laten weten rond welk thema we werken in de klas, zodat de voorlezers gerichter boekjes kunnen kiezen,” vertelt Heleen. Ook Mieke heeft al veel geleerd uit het project. “Volgend jaar ga ik meer theorie op voorhand meegeven. Ik heb gemerkt dat leerlingen heel concrete handvaten nodig hebben: Welke nadrukken ga je leggen als je voorleest? Wat ga je vragen aan de kleuters? Hoe ga je om met de stillere leerlingen? Het is een groeiproces voor iedereen. Ik ben zo trots als mijn leerlingen erin slagen om uit hun comfortzone te treden en het dan ook echt goed doen.”  

Dit artikel afdrukken?

Vond je dit een leuk artikel? Wil je het graag op papier? Dat kan!

Klik hier om een printversie te openen PDF (1.92 MB)