Onderwijscentrum Gent gekwalificeerde uitstroom

Actiedag Operatie Geslaagd ‘Iedereen gekwalificeerd’

Nog te veel jongeren verlaten een Gentse school zonder kwalificatie. Ga samen met ons de strijd aan tegen vroegtijdig schoolverlaten.

Het programma uitprinten?

Download de pdf PDF (367.51 kB)

Een op de zeven jongeren verlaat een Gentse school zonder kwalificatie. Om dat aan te pakken, bundelt Onderwijscentrum Gent de krachten met tal van partners. Onder de vlag Operatie Geslaagd gaan we samen de strijd aan tegen vroegtijdig schoolverlaten. Meer weten over wat je zelf kan doen? Kom dan naar de vierde Actiedag Operatie Geslaagd.

Inschrijven via go.stad.gent/operatiegeslaagd tot en met 13 november 2023 of volzet.

Kom je graag enkel naar de infomarkt over het ondersteunend aanbod voor het Gentse secundair onderwijs? Dat kan! Kom gewoon langs tussen 13 en 15 uur in De Punt. Inschrijven is dan niet nodig.

Voor wie?

Schoolteams (directies, leerkrachten, …) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … in onderwijs en onze partnerbeleidsdomeinen werk, welzijn en vrije tijd

Wat?

We beginnen met een inspirerende keynote van stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui. Hij gaat op zoek naar gelijke kansen in een schoolcultuur met groeiende verschillen. Verder buigen we ons over boeiende cases uit de praktijk en is er ruimte voor uitwisseling en netwerken. Afsluiten doen we met een lunch en infomarkt waarin we je wegwijs maken in het ondersteunend aanbod voor het Gentse secundair onderwijs.

Programma

 • 8.30-9 uur Onthaal
 • 9-9.15 uur Verwelkoming door Evita Willaert, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk
 • 9.15-11 uur Keynote door Iliass El Hadioui, stads- en onderwijssocioloog
 • 11-11.15 uur Pauze met versnapering
   
 • 11.15-13 uur Parallelsessies
  • Sessie 1 | In verbinding met jongeren: inspiratie en tips uit de praktijk
  • Sessie 2 | Herstelgericht in je school
  • Sessie 3 | Goede praktijken uit het onderzoek 'Regelmatig schoollopen'
  • Sessie 4 | Meertaligheid als kracht en troef over contexten heen
  • Sessie 5 | Partnerschap school-gezin in het secundair onderwijs
  • Sessie 6 | Optimale onderwijsloopbanen: samen werken aan studieoriëntering en horizonverruiming
 • 13-15 uur Netwerklunch en infomarkt ondersteunend aanbod secundair onderwijs

Keynote

Zoeken naar gelijke kansen in een schoolcultuur met groeiende verschillen

Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan het Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider in het cultuurveranderings- en professionaliseringsprogramma 'De Transformatieve School' en bekleedt hij verschillende posities op het gebied van sociologie en onderwijs.

In zijn keynote schetst hij 3 trends die direct invloed hebben op de kansenongelijkheid in het klaslokaal. Hij illustreert vervolgens dat het keren van deze trends vraagt om een collectieve reflex vanuit het professionele team. Ten slotte gaat hij in op verschillende types van mindsets die deze collectieve reflex kunnen versterken of verzwakken.

Parallelsessies

Infomarkt

Tijdens onze infomarkt maken we je wegwijs in het ondersteunend aanbod voor het Gentse secundair onderwijs. Ga in gesprek met Onderwijscentrum Gent over Samen Maakt School, ondersteuning stages, Matchmakers, de werking van de trajectbrugfiguren, ... Of stel je vraag aan de medewerker(s) van NAFT (naadloos flexibel traject), POWER (perspectief op werk en onderwijs), Word Wijs, Steunpunt Leerrecht-Leerplicht, Team Onderwijsloopbaan, Opvoedingswinkel, Groeiteam, jongerenconsulenten VDAB, Wijs aan ’t werk, Zwerfgoed, vzw Jong, Mobiliteitsbedrijf, Travi, Team ExPo-R (Extremisme, Polarisering en Radicalisering), ...