Lesgeven? Test even! - Inschrijving school

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Het lerarentekort heeft impact op iedereen. Je voelt er in jouw school vast ook de gevolgen van. Gelukkig zijn er initiatieven zoals ‘Lesgeven? Test even!’. Daarbij toon je aan potentiële zij-instromers hoe het leven in jouw school er aan toe gaat en kunnen zij uittesten of leerkracht zijn iets voor hen is. Na het succes van de eerste editie lanceert Onderwijscentrum Gent de actie dit schooljaar opnieuw. En, jouw school kan ook deelnemen.

Bezorg ons in onderstaand formulier info over je school, aan welke klasmomenten een zij-instromer kan deelnemen en je contactgegevens. Deze informatie verschijnt op een webpagina waar zij-instromers zich kunnen inschrijven. Op basis van deze info kan de zij-instromer een schoolkeuze maken om een moment mee te volgen op jouw school.

Gelieve per vestigingsplaats een nieuw formulier in te vullen.

Indien de school een methodeschool is, over welk methode-onderwijs gaat het? Optioneel
Contactpersoon van de school

Als contactpersoon ben je verantwoordelijk om de communicatie met de zij-instromer verder op te nemen. Je zoekt samen met de zij-instromer naar een geschikt observatiemoment. Je ontvangt de zij-instromer op school, geeft info mee over de werking van de school en wijst de zij-instromer de juiste weg.

In welke leerjaren kan de zij-instromer komen meevolgen op school? Optioneel
Bij welke types mag de kandidaat komen meevolgen op school? Optioneel
Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs
Voor kinderen met een verstandelijke beperking
Voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
Voor kinderen met een motorische beperking
Voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
Voor kinderen met een visuele beperking
Voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
Voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
In welke onderwijsvormen kan de zij-instromer komen meevolgen op school? Optioneel
Welke vakken kan een zij-instromer meevolgen op school? Optioneel
Welke algemene vakken? Optioneel
Welke praktijkvakken? Optioneel
In welke opleidingsvorm kan de zij-instromer meevolgen op school? Optioneel
Welke periode lukt het best om een zij-instromer te ontvangen?

Bv. liefst niet op donderdag, niet in de week van 14-18 november, bepaalde week valt net in projectweek, ...

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

Met respect voor je privacy

Leraar in Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om je te informeren over de vormingen, je school of organisatie in te schrijven om deel te nemen en je de benodigde documenten te bezorgen.
Wij delen je gegevens enkel niet met anderen.
We houden je gegevens bij tot na de vorming.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.
Wil je dat de Stad Gent je gegevens al vroeger niet meer gebruikt? Laat het ons weten via: leraaringent@stad.gent
Je kunt ook je gegevens laten wissen.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent.

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer info over je rechten en privacy