Ondersteuning stages

Er zijn nog te veel jongeren die hun stage vroegtijdig stopzetten waardoor ze niet slagen en het schooljaar beëindigen met een C-attest.

De achterliggende redenen zijn uiteenlopend: jongeren starten onvoldoende voorbereid of met de ‘verkeerde’ verwachtingen aan hun stageperiode, scholen bieden onvoldoende omkadering in de opstart van en tijdens de stageperiode...

De ondersteuning via het nieuwe NAFT-aanbod biedt hier ten dele een antwoord op, maar de intensiteit van de begeleiding overtreft de mogelijkheden binnen de NAFT-financiering.

Daarom slaan vzw JES en Onderwijscentrum Gent de handen in elkaar om jongeren vóór en tijdens hun stageperiode intensief te begeleiden. Vzw JES investeert in het schoolspecifiek versterken van een kernteam van leraren, leerlingenbegeleiders … in hun competenties met betrekking tot het voorkomen van stage-uitval. Deze schoolspecifieke ondersteuning kan over twee schooljaren lopen, wat mogelijkheden biedt voor een intensieve opvolging van de jongeren en de begeleiding van het kernteam binnen een school.

Indien interesse vanuit de kernteams zetten vzw JES en Onderwijscentrum Gent een schooloverschrijdend lerend netwerk op om diepgaand uit te wisselen over good practices in functie van het realiseren van een optimaal stagetraject.

Voor wie

Schoolteams en leerlingen

Locatie

Op jouw school
 

Inschrijven en meer info: mail naar Ben Vandaele