Omgaan met nieuwkomers in het basisonderwijs

Anderstalige nieuwkomers in de klas? Het kan een hele uitdaging zijn. In deze vormingen krijg je handige tips en ondersteuning.

Anderstalige nieuwkomers in de klas, dat kan een hele uitdaging zijn. Of je nu al veel ervaring hebt met AN-leerlingen of net voor het eerst een nieuwkomer op de schoolbanken krijgt: het is niet altijd evident om een leerling die nog maar net in België is en het Nederlands nog niet beheerst de juiste ondersteuning te bieden. Zeker als het gaat om kinderen met een vluchtverleden of een precaire thuissituatie, is het als leerkracht en als school niet eenvoudig om te weten wat je het best wel of net niet kunt doen.

Daarom organiseren we opnieuw een vormingstraject ‘Omgaan met nieuwkomers in het basisonderwijs’, als vervolg op de eerdere vormingen die Onderwijscentrum Gent in het voorjaar van 2020 en 2021 heeft georganiseerd. We zetten tijdens die vormingen in op thema’s als taalontwikkeling, gedrag en traumasensitief werken, en sluiten net als de vorige keer af met een uitwisseling met OKAN, het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. De vormingen vinden dit keer maximaal fysiek plaats, en zullen telkens 3 uur duren. We vullen de data aan zodra ze bekend zijn, maar mikken voor dit traject op vormingssessies in november, december, januari en februari.

Voor wie?

Schoolteams die met anderstalige nieuwkomers werken.

Wanneer?

Nog te bepalen: 4 voormiddagen in de periode november 2022-februari 2023 naar rato van 1 per maand.

Locatie

Bij Onderwijscentrum Gent, Woodrow Wilsonplein 5, 9000 Gent of een van de omliggende locaties aan het Zuid.

Inschrijven en meer info: mail naar steven delarue