Voormalig Stadslabo Baudelo op tijd omgevormd tot tijdelijke school en kinderopvang

Er werden 67 nieuwe ruimtes gecreëerd voor basisschool De Triangel, kinderdagverblijf 't Sleepken en IBO Sleepken.

Net voor de start van het schooljaar is het voormalige Stadslabo in de Baudelohof omgevormd tot een volwaardige infrastructuur voor basisschool De Triangel, kinderdagverblijf 't Sleepken en het initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) Sleepken. Een huzarenstukje: in 4 maanden tijd werden 67 nieuwe ruimtes gecreëerd.

Onder grote tijdsdruk werden alle noden van de school en de opvang in kaart gebracht, werd er een nieuwe locatie gezocht voor de organisaties in het Stadslabo en werd de verbouwing tot school- en opvanginfrastructuur afgewerkt. Er zijn nu 67 nieuwe ruimtes, waaronder 5 kleuterklassen, 6 klassen lager onderwijs, ruimte voor 3 leefgroepen voor het kinderdagverblijf, 5 atelierruimtes, 10 administratie- en personeelsruimtes, een ICT-lokaal, 3 sanitaire delen en een grootkeuken.

Dat vroeg heel wat coördinatie, inzet en creativiteit van de stadsdiensten. Meer dan 60 medewerkers leggen op dit moment nog de laatste hand aan de transformatie. Op maandag 2 september zal enkel de speelplaats nog niet volledig afgewerkt zijn, maar wel al toegankelijk.

Duurzame keuzes

De school en de opvanginitiatieven zullen verschillende ruimtes in het gebouw delen. Het gaat onder meer om vergaderlokalen, de atelierruimte en de leraarskamer. De school en de opvanginitiatieven zullen daardoor nog makkelijker kunnen samenwerken.

Het oude labolokaal is nu een nieuwe refter, maar het meubilair werd zoveel mogelijk hergebruikt. Zo werden de karakteristieke labotafels uitgebroken en opnieuw opgebouwd in de ateliers en klassen. Ook veel massieve houten kasten kregen een nieuwe plaats in klassen, leraarskamers, keuken en ateliers. De labobibliotheek werd behouden en doet nu dienst als schoolbibliotheek.

Al het nieuwe, duurzame materiaal zal opnieuw gebruikt kunnen worden na de verhuis naar de toekomstige locatie. Het keukenmeubilair en de ververstafels bestaan bijvoorbeeld uit modules. De toiletcontainer voor de speelplaats is tweedehands aangekocht.

Van de nood een deugd maken: in deze school worden ruimtes gedeeld tussen school, IBO en kin­der­dag­ver­blijf, zo maken we optimaal gebruik van de ruimte. Door het opnieuw gebruiken van de prachtige oude meubels en het slim aankopen van nieuwe meubels zetten we in op duurzaam omspringen met materialen. Alles kan opnieuw gebruikt worden.

Annelies Storms , schepen van Facility Management

Wat voorafging

Op 24 april 2019 werden basisschool De Triangel en kinderdagverblijf 't Sleepken uit de Sleepstraat preventief geëvacueerd nadat er bij een stabiliteitsonderzoek een verminderde brandweerstand vastgesteld werd. De Stad Gent stoomde toen in vijf dagen tijd de vrijstaande lokalen in het oude Stadslabo klaar om de leerlingen van de lagere school een stek aan te bieden tot aan de grote vakantie, en regelde de intensieve verhuisbewegingen.

De kleuters konden in hun school in de Sleepstraat blijven na een herschikking in een gebouw aan de overkant van de speelplaats. De meeste baby’s en peuters van het kinderdagverblijf konden nog tot september terecht in Kinderdagverblijf Nieuwland. Enkele andere kinderen kregen tijdelijk een plekje in diverse opvanginitiatieven van de Stad Gent.

Een snelle renovatie van het schoolgebouw in de Sleepstraat bleek niet mogelijk. Daarom werd beslist om voor twee schooljaren de Triangel, kinderdagverblijf 't Sleepken en IBO Sleepken opnieuw samen te brengen in het voormalige stadslabo aan het Baudelopark. Ondertussen wordt een duurzaam alternatief gezocht.