Voor het eerst digitaal aanmelden in buitengewoon basisonderwijs

Alle scholen in het Gentse buitengewoon basisonderwijs werken met een digitale aanmeldprocedure voor de inschrijvingen van 2022-2023.

Dit jaar werken alle scholen in het Gentse buitengewoon basisonderwijs voor het eerst met een digitale aanmeldprocedure voor de inschrijvingen van 2022-2023. Het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs werkt daarvoor samen met de LOP's van Lokeren, Sint-Niklaas en Zele en een school in Beveren.

De laatste jaren was er in het buitengewoon basisonderwijs voor sommige types meer vraag naar vrije plaatsen dan er beschikbare plaatsen waren. Om de kans te verhogen dat hun kind kon inschrijven, vroegen sommige ouders bij verschillende scholen een inschrijving. Daardoor kwam er een hele carrousel op gang van dubbele inschrijvingen en opvissen van kinderen op de wachtlijst.

Om dat te vermijden, werken de scholen in het buitengewoon basisonderwijs in Gent dit jaar voor het eerst met een digitale aanmeldprocedure voor de inschrijvingen van het schooljaar 2022-2023. Het Lokaal Overlegplatform Gent Basisonderwijs werkt daarvoor samen met de LOP's van Lokeren, Sint-Niklaas en Zele en een school in Beveren.

Er zijn heel wat gemeenten in de ruime regio rond Gent waar geen buitengewoon onderwijs is. Voor veel van de kinderen die daar wonen, is zowel de keuze voor een school in Gent als voor een school in Lokeren, Sint-Niklaas, Zele of Beveren een optie. Daarom is het belangrijk dat we voor het aanmelden samenwerken met andere LOP's. Het is handiger voor die ouders dat ze hun kind in één keer voor verschillende scholen kunnen aanmelden. Ook de scholen weten daardoor sneller waar ze aan toe zijn.

Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter LOP Gent basisonderwijs

Aanmelden vanaf 19 april

Deze procedure geldt voor alle kinderen die willen inschrijven in een school voor het buitengewoon basisonderwijs, ongeacht de leeftijd of het type. Aanmelden kan op aanmeldenbuitengewoonbasis.be tussen 19 april 2022 (10 uur) en 6 mei 2022 (15 uur). Op een aantal scholen zijn de vrije plaatsen beperkt. Wie niet aanmeldt, kan pas vanaf 13 juni (9 uur) terecht in de scholen om in te schrijven. Op dat moment zullen er voor verschillende types al geen plaatsen meer zijn. Het aanmelden is niet verplicht, maar dus wel sterk aangewezen.

We hebben de voorbije jaren goede resultaten geboekt met het aanmelden in het gewoon basisonderwijs. Deze ervaring gebruiken we nu om ook de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs zoveel mogelijk een plaats te garanderen.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Voor deze aanmeldprocedure is er een samenwerking met veel ondersteunende diensten zoals CLB's, lokale besturen, Huizen van het Kind en andere toeleiders uit onderwijs en welzijn. Ouders met vragen kunnen ook terecht bij de helpdesk aanmeldenbuitengewoonbasis@vlaanderen.be.