Stad Gent creëert kader rond buiten slapen bij kinderopvang

Steeds meer ouders en kinderdagverblijven zijn vragende partij om hun kinderen buiten te laten slapen.

Steeds meer ouders en kinderdagverblijven zijn vragende partij om hun kinderen buiten te laten slapen. Buiten slapen zorgt voor een goede slaaprust en de kinderen zijn na hun dutje actiever. Om op deze vraag in te spelen zal de Stad Gent met hulp van de Universiteit Gent het komende schooljaar onderzoek doen naar de luchtkwaliteit rond stedelijke opvanglocaties. Alle informatie zal nadien door de Stad Gent in een gids beschikbaar worden gesteld aan het personeel van de kinderopvang.

Trend overgevlogen uit Scandinavië

In Scandinavië is het overdag buiten laten slapen van kinderen al lang ingeburgerd. Andere landen zoals Duitsland, Zwitserland en Nederland volgden ondertussen hun voorbeeld. Ook in Vlaanderen zijn er opvanglocaties die kinderen buiten laten slapen, waaronder een tiental van de Stad Gent. Buiten slapen blijkt heel wat voordelen te hebben. Zo kunnen kinderen meer op hun eigen ritme slapen en worden ze minder gestoord door andere kinderen. Zowel onderzoek als ervaringen in de kinderopvang tonen aan dat de kinderen rustiger slapen en na het slapen actiever zijn.

Samen naar gemeenschappelijke visie

Ook vanuit andere opvanglocaties en ouders komt er steeds meer vraag om te kunnen starten met buiten slapen. De Stad Gent wil aan de slag met deze vraag en Dienst Kinderopvang zal het komende schooljaar een gemeenschappelijke visie uitwerken voor buiten slapen in de kinderopvang. Ze baseren zich enerzijds op de ervaringen van de opvanglocaties waar kindjes nu al buiten slapen. Daarnaast zal Universiteit Gent vanaf augustus 2019 metingen uitvoeren van de luchtkwaliteit binnen en buiten een aantal stedelijke opvanglocaties. De laatste jaren is de luchtkwaliteit in Gent sterk verbeterd. Op alle locaties waar nu reeds wordt buiten geslapen voldoet de luchtkwaliteit aan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie, die een maximumwaarde van concentratie stikstofdioxide van 40 µg/m³ hanteert.

Op basis van het onderzoek én de ervaringen van de kinderopvang, zal een gids ‘Buiten slapen’ worden gemaakt met concrete tips en tricks voor de kinderopvang om buiten slapen een volwaardige plek te geven in het buitenspeelbeleid. Op termijn kan ook bekeken worden of er op Vlaams niveau interesse is.

“De pioniers in onze kinderopvang zijn enthousiast over het buiten slapen. Tijd dus om de visie op buiten slapen verder uit te bouwen en met een cahier vol tips en tricks de kin­der­be­ge­lei­ders en ver­ant­woor­de­lij­ken te ondersteunen. Op basis van de aanbevelingen van UGent en de bevindingen van de opvanglocaties, gaan we verder aan de slag. Wanneer het kader er is, kiezen ouders zelf of ze willen instappen of niet. ” 

Elke Decruynaere - schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd

#buitenbabys

De Stad Gent gaat voor kwaliteitsvolle kinderopvang. Buiten spelen en buiten vertoeven levert daar een belangrijke bijdrage in. Ook Kind en Gezin breekt de lans voor buiten spelen met haar campagne #buitenbabys. Het stimuleert de verbeelding van kinderen, de creativiteit en de zintuiglijke en motorische ontwikkeling. Ook het immuunsysteem bouwt uit door het contact met ziektekiemen. Kinderen buiten laten slapen past dus heel goed in dit beleid.