Onderwijs blijft code geel tot 16 oktober, sen­si­bi­li­se­rings­cam­pag­ne in de maak

'Code geel' wordt met een week verlengd, maar het volgen van de maatregelen buiten de schooluren blijft van groot belang.

 

Het pandemieniveau code geel voor onderwijs en kinderopvang in Gent wordt met een week verlengd, tot vrijdag 16 oktober 2020, en met grote waarschijnlijkheid tot vrijdag 23 oktober 2020. Om de scholen te kunnen openhouden, blijft het volgen van de maatregelen buiten de schooluren van belang. De Stad Gent start een nieuwe sensibiliseringscampagne.

Tussentijdse evaluatie gevraagd

Gent kreeg ook deze week geen signaal van de RAG (de federale Risk Assessment Group) wat betreft het onderwijs in Gent. De vaststelling blijft dat de scholen niet de motor zijn van de besmettingen. Maar scholen zijn geen eilanden en de cijfers in de bredere samenleving zijn zorgwekkend. Het Gentse coronakernteam onderwijs, met vertegenwoordigers van alle onderwijsniveaus, netten en CLB’s, heeft daarom een dringend schrijven gestuurd naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om een tussentijdse evaluatie te vragen.

Nieuwe cijfers

De laatste 7 dagen waren er in een 40-tal basis- en secundaire scholen een 50-tal leerlingen en 6 leerkrachten besmet met COVID-19. De gevallen zijn nog altijd hoofdzakelijk alleenstaand en de besmettingen gebeuren nog altijd vooral buiten de schoolpoort. Slechts op 1 school is een vermoeden van een cluster, met 2 aan elkaar gerelateerde gevallen. In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs werden 5 positieve testen gemeld, in het hoger onderwijs een 50-tal. De situatie wordt van heel nabij opgevolgd.

Sensibilisering

Hoewel er dus een lichte stijging is van bovenvermelde cijfers, is er nog steeds geen sprake van een domino-effect binnen de scholen en campussen. De maatregelen zijn duidelijk en worden goed toegepast. Brononderzoek geeft aan dat besmettingen gebeuren na de schooluren en voornamelijk in het gezin of bij vrienden. De leeftijdsgroep van jongeren tussen 15 tot 29 blijft kampen met een hoog aantal besmettingen. De Stad Gent start nieuwe campagnes om jongeren en hun omgeving bijkomend te sensibiliseren.

De situatie in het onderwijs en de kinderopvang blijft onder controle dankzij de strikte toepassing van de maatregelen. Maar ik, en met mij vele medische en onder­wijs­ex­perts in onze stad, zijn bezorgd, gezien de hoge besmet­tings­cij­fers in ons land en de stijging die we zien in Gent. We willen met een hernieuwde campagne inzetten op sen­si­bi­li­se­ring, maar we zijn ook vragende partij voor een evaluatie over de definities en de toepassing van de zogenaamde pan­de­mie­ni­veaus.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd