Nieuwe evacuatietrap voor 9 Gentse stadsscholen

In 9 Gentse stadsscholen voert de Stad Gent renovatiewerken uit om de schoolgebouwen conform te maken aan de update van de brandnormen.

In 9 Gentse stadsscholen voert de Stad Gent renovatiewerken uit om de schoolgebouwen conform te maken aan de update van de brandnormen. Ze krijgen er elk minstens één evacuatietrap bij. Daarnaast wordt in enkele scholen ook gewerkt aan het brandveiliger maken van plafonds, het plaatsen van extra branddeuren en het compartimenteren van ruimtes.

Leerlingen van Freinetschool Het Trappenhuis, Jenaplanschool De Feniks, Basisschool De Toverberg, Basisschool Westerhem, het François Laurentinstituut, Basisschool De Stadspoort, Bert Carlierinstituut, Basisschool de Bollekensschool en Basisschool De Octopus kunnen binnenkort gebruikmaken van een extra evacuatieweg, mocht een noodgeval zich voordoen.

Focus op brandveiligheid

In die 9 Gentse stadsscholen voert de Stad renovatiewerken uit om het schoolgebouw nog brandveiliger te maken. Er worden in de eerste plaats extra evacuatiedoorgangen gecreëerd, om de wijzigende brandnormen te volgen. Zo krijgen de 9 scholen er bovenop de bestaande evacuatieweg minstens één evacuatietrap bij. Het Trappenhuis is door zijn erfgoedwaarde een uitzondering: hier zijn maar liefst 7 evacuatietrappen geïnstalleerd aan de buitenzijde van het gebouw.

In sommige scholen wordt er daarnaast ook gewerkt aan het brandveiliger maken van plafonds, het plaatsen van extra branddeuren, het compartimenteren van ruimtes, ... Dit alles om een eventuele uitslaande brand te vertragen, en de leerlingen en leerkrachten sneller in veiligheid te brengen bij een noodgeval. Deze ingrepen zijn noodzakelijk omdat de regels verstrengen en er bijkomende normen gevolgd moeten worden om lokalen zoals een sportzaal door derden te laten gebruiken.

Veiligheid staat voorop. We blijven dan ook investeren in het brandveiliger maken van onze scholen, want in schoolgebouwen zijn er altijd veel mensen aanwezig. Een veilige evacuatie start met een veilige infrastructuur. 

Annelies Storms , schepen van Facility Management

De kostprijs van de verschillende werken per locatie ligt tussen de 50.000 en 300.000 euro, afhankelijk van de grootte van de trap, het aantal trappen en de extra werken die uitgevoerd moeten worden. Gemiddeld wordt er per locatie 140.000 euro gespendeerd. De laatste trappen zullen afgewerkt zijn in mei 2021.

 

Aannemers

DETRAC nv

MAES EN COUCKE bvba

PIC RENO-DECOR bvba

BOUW & RENOVATIE nv

Architecten

Liniaal Architecten bvba

ARPA Architecten bvba