Nicky Vandeghinste verkozen tot 'Student van het Jaar 2020'

Nicky heeft als studentenvertegenwoordiger een onderzoek gevoerd naar het mentale welbevinden van studenten aan Universiteit Gent.

Nicky Vandeghinste werd door een vakjury van de Stad Gent verkozen tot 'Student van het Jaar 2020'. Nicky heeft als studentenvertegenwoordiger binnen de Gentse Studentenraad een onderzoek gevoerd naar het mentale welbevinden van studenten aan Universiteit Gent, en plaatste het thema op die manier bovenaan de agenda.

Mentaal welzijn bij studenten

Uit Nicky's onderzoek bleek onder andere dat studenten hun mentale gezondheid niet erg bespreekbaar vinden, en dat ze een hoge studiedruk ervaren. Het bleef echter niet bij data alleen: Nicky's inspanningen hebben rechtstreeks geleid tot directe initiatieven voor studenten aan de universiteit zelf. Op nationaal niveau ijvert Nicky met de Gentse Studentenraad ook voor de anonieme terugbetaling van psychologen voor studenten, en voor meer bekendheid van bestaande diensten zoals het JAC, Overkop en Tejo.

Het onderzoek van Nicky en haar aanpak hebben zeker een bijdrage geleverd om dit maatschappelijk probleem te definiëren en aan te pakken. Volgens de vakjury heeft Nicky dankzij haar inzet een belangrijk aandachtspunt onherroepelijk op de agenda geplaatst. De jury lauwert ook de professionaliteit waarmee ze haar rapport naar de buitenwereld en naar de pers communiceerde.

Ik wil echt het verschil maken voor anderen rond alles wat met mentaal welzijn te maken heeft. Ook nu ik mijn eerste stappen in de arbeidsmarkt wil zetten, zou ik hier graag mee verdergaan.

Nicky Vandeghinste, Student van het Jaar 2020

Maar Nicky werkt niet alleen rond mentale gezondheid. Ze ijvert er met haar collega-studentenvertegenwoordigers ook voor dat kritische studenten een actieve rol opnemen binnen hun hoger onderwijsinstelling. Alleen zo kan de stem van de student meegenomen worden in de beslissingen die de hoger onderwijsinstellingen maken.

De coron­a­maat­re­ge­len hadden een negatieve impact op het welbevinden van studenten. Met haar onderzoek heeft Nicky een voor studenten belangrijk aandachtspunt onherroepelijk op de agenda geplaatst van UGent, maar ook op die van de beleidsmakers op Vlaams niveau. Onder haar impuls kwam de Gentse Studentenraad met het voorstel om een sessie bij de psycholoog anoniem te laten terugbetalen.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Jeugd

Nieuwe aanpak verkiezing 'Student van het Jaar'

Sinds dit jaar wordt de verkiezing voor 'Student van het Jaar' anders aangepakt. Een jury beoordeelde de nominaties die door de hoger onderwijsinstellingen werden voorgedragen. De jury bestond uit twee vertegenwoordigers uit de Jeugdraad, twee vertegenwoordigers uit het Gentse Studentenoverleg, de winnares van de vorige editie en twee studentenambtenaren.

De bedoeling van de verkiezing 'Student van het Jaar' is om een straffe student in de bloemetjes te zetten. Dat kan op alle mogelijke gebieden zijn: studenten die hun studies combineren met topsport, met ondernemerschap of werken, met ouderschap, met creativiteit, met sociale engagementen, ...