Meer dan 54.000 leerlingen trekken op 1 september naar school in Gent

Zo'n 54.000 leerlingen trekken op vrijdag 1 september naar een van de Gentse scholen.

Zo'n 54.000 leerlingen trekken op vrijdag 1 september naar een van de Gentse scholen. Het lerarentekort laat zich nog sterker voelen dan vorig schooljaar, met momenteel nog 154 open plaatsen. Op twee secundaire scholen starten alvast experimenten om een antwoord te bieden op het tekort.

De schoolpoorten zwaaien op vrijdag 1 september opnieuw open. In het basisonderwijs starten ongeveer 26.400 leerlingen. Doorheen het schooljaar stappen nog extra kleuters in, waardoor het aantal nog zal stijgen. Het secundair onderwijs in Gent verwelkomt dit schooljaar zo'n 28.000 jongeren.

Nog 154 leraren gezocht

Het lerarentekort laat zich dit schooljaar nog sterker voelen dan vorig jaar. Eind augustus staan er in Gent nog 154 plaatsen open (bron: VDAB), weliswaar veelal voor kleinere opdrachten of vervangingen van beperkte duur. Bovendien haakt tijdens het schooljaar een groep personeelsleden af, wanneer ze een ander en beter aanbod krijgen. Dat veroorzaakt bij veel directies kopzorgen.

Zonder leraar, geen les. Deze crisis verdient onze hoogste prioriteit. Bovendien laat dit tekort zich harder voelen in de steden en de scholen met een groot aantal kwetsbare leerlingen. Ik vraag de minister om de niet-ingevulde per­so­neels­bud­get­ten gericht in te zetten voor ondersteuning van deze scholen.

Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Dit schooljaar starten in Hotelschool Gent en Freinetatheneum De Wingerd experimenten om op zoek te gaan naar een antwoord op het lerarentekort. In de Hotelschool komt er een lesvrije namiddag waarbij leraren kennis uitwisselen en opleidingen volgen, maar leerlingen toch naar school kunnen komen voor begeleid werk.

In De Wingerd wordt er dan weer één namiddag afstandsonderwijs geïntroduceerd. Leerlingen worden van nabij begeleid en leraren krijgen intussen de kans om zich bij te scholen. Ze zullen er daarnaast ook werken in kernteams en via co-teaching samen lesgeven.

Ook in vier stedelijke basisscholen zullen vanaf het schooljaar 2024-2025 dergelijke projecten worden uitgerold.